Skip to content

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling 2017 Pirates Support

Fremmøde: 19 deltagere og ud af dem 16 stemmeberettigede.

Før generalforsamlingen startede, blev de fremmødte spurgt om der var indvendinger til regnskabet, der kom lidt sent ud. Charlotte spurgte på den manglende side 1 og fik en forklaring. Generalforsamlingen er godkendt.

Valg af dirigent

Johnny Dahlsen er valgt

Valg af referent

Louise Nielsen er valgt

Valg af stemmetællere

Charlotte og Martin er valgt

Thomas aflagde beretning.

Tumult med kasserer og andre poster. Forhåbentlig mere stabilitet i næste sæson.

Nyt tiltag med bus, 2 priser: medlem/ikke medlem. Dette har givet nye medlemmer. Positivt.
Mike er begyndt at sende live-video fra udebane – Der kommer mere i næste sæson. Det samme gælder for Snapchat.
Rygter om at Pirates og Supporten modarbejder hinanden. Dette er ikke tilfældet. Der har været mindre Support merchandise i denne sæson. Der er lavet bedre aftale næste sæson, evt. med begge logoer på merchandise.

Foreningens midler

Pernille Beck gennemgik regnskabet.

Charlotte Pedersen spurgte til de høje merchandise-udgifter. Meget højt, hvis det kun er til pucke og pins. Der bliver kigget nærmere på det. Meget merchandise blev købt ind før aftalen om at vi ikke måtte sælge egne ting. Pernille fortalte også at meget af underskuddet skyldes, at pengene fra Pirates for merchandisesalg endnu ikke er med i regnskabet, da de ikke er gået ind.

Indkomne forslag

Trommen -Gerne mere gang i den.
Der kommer en ny tromme, hvis der er gode, stabile folk til at tromme. Der bliver også aftalt flag- og sangdag, hvor der kan laves nye tiltag
Vedtægtsændring – Man kan ikke være i bestyrelsen, hvis man arbejder i Pirates samtidig.

Afstemning på orange sedler: 15 ja og 1 ugyldig. Forslaget er vedtaget.

MobilePay i supporten

Charlotte foreslår at snakke med Tina fra håndbold-support.

Ronni nævner der måske skal oprettes som butik og det er dyrt. Foreslår iZettle som alternativ.
Martin fortæller, at der er lavet en mulighed for foreninger, men det koster måske pr. transaktion. Det gør iZettle også.
Forsamlingen synes, det er en god ide at gå videre med forslaget og undersøge mulighederne.

Blacklist

Evt. i samarbejde med fodbold og håndbold, samt et bedre samarbejde med vagterne.
Baggrunden for forslaget er, at på denne måde kan Supporten tage afstand fra dem, der laver ting, der ikke er tilladt i hallen.
Afstemning med håndsoprækning – Vedtaget.

Valg af bestyrelse

Næstformand
Steffen Andersen
Martin Nielsen er foreslået, men han takker nej til denne post.
Steffen Andersen er valgt

Bestyrelsesmedlem 2
Martin Nielsen er valgt

Suppleant 1
Laila Larsen
Tina Tinggaard
Tina Tinggaard er valgt

Suppleant 2
Laila Larsen er valgt

Valg af udvalgsformænd

IT
Kristian Mochau er genvalgt

Aktivitetsudvalg
Udvalget nedlægges og lægges ind under bestyrelsen, der håber på hjælp undervejs.

Kampafvikler
Mads Poul Jensen er valgt

Fanboden
Signe Ramussen er valgt

Busansvarlig
Bestyrelsen ønsker at lægge den ind under bestyrelsen, da det er dem, der har det økonomiske overblik.
Vedtaget

Revisor
Martin Lund Nielsen er valgt

Evt.

Martin Lund Nielsen kommenterer på Diverse-posten i regnskabet. Kan der evt. oprettes en Mødepost? God ide.
Signe ønsker hjælp i Fanboden. Tina Tinggaard er foreslået.
Der nævnes, at der er mange fordele ved at hjælpe i Fanboden og det er kun i periodepauser, før og efter kamp.
Charlotte foreslår, at der bliver lavet et opslag på Facebook. Det skal nævnes, at der skal et bestemt antal kampe til for at få goderne.
Vita vil gerne hjælpe.

Ronni spørger på aktiviteter i forbindelse med kampe, hvem står for det?
Mest Pirates, men vi må gerne komme med forslag.

Der skal dog ikke forventes meget samarbejde med f.eks. Frederikshavn-fans til at lave ”Fan-opgør”.
Supporten har fået lovning på et par sider i hvert kampprogram, så det bliver godt med eksponering den vej.

Laila nævner, om der er stemning for at der bliver lavet et banner til udebaneture for at give synlighed. God ide.
Tromme med på udebane. Har vi en lidt mindre tromme, der kan komme med ud?
Ja, der arbejdes på det

Manglerud kunne godt tænke sig lidt merchandise, og fanboden var lukket, da de var her. Vil det være ok at sende noget til dem? Ok for forsamlingen

 

Tak for et godt møde.. Der er mere kage.

Back To Top