skip to Main Content
Officiel Fanklub for Aalborg Pirates

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/03 – 2017

Start kl. 14:00 – Velkommen til de fremmødte ved Kristian Mochau.
12 medlemmer er mødt frem hvoraf 2 personer ikke har stemmeret.

Fremmødte fra bestyrelsen:
Næstformand Laila Larsen (Skype), Kasserer Pernille Beck, Bestyrelsesmedlem Kristian Mochau, Bestyrelsesmedlem Thomas Nielsen, Suppleant Steffen Andersen.

1) Valg af dirigent
Johnny Toft Dahlsen

2) Valg af stemmetællere og referant
Stemmetællere: Charlotte Iris Pedersen og Tina Thinggaard
Referant: Signe Pii Rasmussen

3) Valg af formand
Kristian Mochau oplæser afgående formand Jørgen Nørggaards beretning. (Se bilag)
Thomas Nielsen stiller op som formand. Vil gerne give noget stabilitet på formandsposten. Thomas foreslår vedtægtsændring til næstkommende ordinære generalforsamling.

Thomas Nielsen vælges som formand for Pirates Support uden modkandidat.

4) Eventuelt
Det oplyses at Thomas Nielsens plads i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem overtages af suppleant Steffen Andersen. Der findes pt. Ingen nye suppleanter grundet sommerpausen, og der vælges nye suppleanter til ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen oplyser at der arbejdes videre med det arbejde Jørgen Nørggard, afgående formand allerede har igangsat hos bestyrelse og udvalg.

Medlem efterlyser mere stemning i hallen til kampe, hvortil bestyrelsen fortæller at der igangsat et projekt omkring ny tromme som sponsoreres. Endvidere foreslås et opslag på Facebook, for at finde flere til at tromme under kampe.

Ekstra ordinære generalforsamling slutter kl. 14:26.

Med venlig hilsen
Pirates Support

Back To Top