skip to Main Content
Officiel Fanklub for Aalborg Pirates
Produktinformation:

På Piratesfan.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til shop@piratesfan.dk via piratesfan.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Pirates Support accepterer ordren.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Piratesfan.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Piratesfan.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Piratesfan.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og Piratesfan.dk er først indgået, når Piratesfan.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Piratesfan.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Opsigelse:

Du opsiger dit medlemskab ved at logge ind på din bruger på piratesfan.dk og under “min konto” ses medlemskab som kan opsiges, eller skriv en mail til it@piratesfan.dk med emnet “Opsigelse” med navn, mail, telefon og evt. ordrenummer på dit medlemskab.

Udebaneture med Pirates Supports bus
 • Såfremt bussen ikke kører får du refunderet betaling.
 • Tilmelding er bindende, såfremt bussen kører.
 • Vi har egne vagter med på udebaneture, for at sikre god ro og orden.
  – Du skal lytte og følge de instruktioner der gives af vagter og rejseledere.
 • Ved opkast i bussen, er der egen betaling af rengøring.
 • Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer eller mad i bussen, med mindre andet er aftalt med Pirates Support.
 • Vi tollerer ingen former for vold eller andre former for ballade.
 • Ved tilfælde af vold og overtrædelse af loven, er Pirates Support i sin fulde ret til at kontakte politet.
  – Dette kan ske i samarbejde med vagterne.
 • Ved særlige overtrædelser og uorden, er Pirates Support i sin ret til at sætte person af på en resteplads, hvorfra der skal være videre køremulighed.
 • Ovenstående regler betegnes som godkendt ved bestilling af tur via webshop, og godkendelse af disse handelsbetingelser.

Aalborg Pirates Support forbeholder sig ret til ved tilmelding til bustur eller arrangement, at angive navn, telefon på deltagerliste. Endvidere kan deltagerliste fremvises til vagtledere/ansvarlige hos Aalborg Pirates.

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Hos Pirates Support har du 24 måneders reklamationsret. Dog undtaget af udebaneture.

Ønsker du at sende en vare retur til Pirates Support, skal varen sendes forsvarligt emballage med Post Danmark. Dertil ligges en skrivelse af hvad reklamationen består af, evt. fejl og mangler ved produktet. Reklamations varer skal altid sendes til følgende adresse:

Aalborg Pirates Support

logo

Willy Brandts Vej 31

ATT: Gigantium
9220 Aalborg Øst
DK-Danmark

info@piratesfan.dk

CVR: 31787831

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Piratesfan.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for Piratesfan.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Piratesfan.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Pirates Supports egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Piratesfan.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Piratesfan.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Meddeler køber Piratesfan.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Piratesfan.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Et aktivt medlemskab kan ikke refunderes ved kontingent og trykt medlemskort. Dog kan du blive meldt ud af foreningen Pirates Support.
Skriv til it@piratesfan.dk med navn, efternavn, adresse, mail, medlemsnummer samt grunden til at du ønsker at opsige medlemskab.
– Du kan også vælge at beholde medlemskab, og undlade at forny ved udløb. Efter 30 dages restance, vil dit medlemskab automatisk blive slettet.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor fanbod og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Pirates Support betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@piratesfan.dk.

Hjemmesiden Piratesfan.dk drives af foreningen:

Aalborg Pirates Support
Willy Brandtsvej 31
9220 Aalborg Øst
DK-Danmark
CVR: 31787831

Forbehold for ændringer:

Pirates Suppor forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for Piratesfan.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation

Forbehold:

Der tages forbehold for tryk- og stavefejl, prisændringer/-stigninger eller forkert prissætning samt udgåede varer.

Back To Top