Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 9/8 – 2016

Bestyrelses- og udvalgsmøde d. 9/8 2016

Tilstede: Sami Rosengren, Laila Larsen, Kristine Sandemand, Kristian Mochau, Thomas Nielsen, Tina Thinggaard, Simon Pedersen, Steffen Andersen.

Ikke tilstede: Mikkel Havbro

1. valg af dirigent: Tina Thinggaard

2. valg af referent: Laila Larsen

3. Aktivitetsudvalg

– Status på aktiviteter gennem sæsonen:

Der har været for få aktiviteter. Skal der gerne laves om på i næste sæson.

Opstartsfesten er planlagt. Lokale er booket, mad er bestemt og musik er bestilt.

4. Busudvalg:

– Status på ture gennem sæsonen
3 ture og en tur med tv2 fanbus.

Det har været lidt sløvt med busser, da opbakningen til turene har manglet.
Der arbejdes på en løsning så turene kan blive billigere fremadrettet. Håber at bedre resultater fra holdet giver bedre opbakning til busserne.

5. Itudvalg:

– Status
Ny hjemmeside, hvor det er muligt at lave webordrer gennem chrome.

Der er blevet ryddet op i medlemsdatabasen, hvilket har gjort at vi har mistet mange medlemmer. Nogle er ved at melde sig ind igen. De nye medlemmer skal rettes ind i databasen. Databasen skal ajourføres hver måned så den altid stemmer.

Ny måde omkring indmeldelsesdato: Nu bliver du medlem pr næstkommende 1. Så hvis du melder dig ind d. 5/8 bliver du medlem fra den 1/9. Det vil gøre det nemmere at holde styr på, da der så kun er ti (pga sommerlukning af hjemmeside) mulige datoer for udløb der skal tjekkes, i stedet for 365.

6. kasserer:
– Kort gennemgang af regnskab:
Nogle af tingene i regnskabet er beskrevet dybere, som bliver sendt med ud til medlemmer inden GF.
Pengene fra Kim til bus er under donation.
Fanbod er også beskrevet i dokumentet.
Fester har givet overskud.

Spillermøder har givet underskud – For få der deltog, for dyre gaver. Fremadrettet skal der gives mindre gaver. Udgifterne skal ned, hvis spillermøder skal kunne køre.

Kontorartikler – sammenligner med sidste år. Indtægt er kort der er sendt retur til forhandler.

Koncert – sammenligner med sidste år. Tilbagegang – svært at finde folk til at hjælpe.

Porto – indtægt fra slag – udgift for forsendelse.

Aktiver – varelager – hvis det skal ind skal lager tælles op igen. Revisor mener ikke det er nødvendigt, da vores varelager ikke er så stort.

Der bliver lavet en forklaring af regnskab, som bliver sendt ud til medlemmer. Sami gennemgår regnskab på GF, da Kristine ikke kan deltage.

7. Kampafvikler:

– Status: De røde bannere fik lov at hænge sommeren over. De skal gennemgås inden sæsonstart, da nogle er gået i stykker.

Pokaler til månedens spiller er købt.

8. indkomne forslag:

– resume af mødet med Pirates: Medlemskab gennem sæsonkort er slut.

– Mødet med Pirates Fanbod:

Kan vi finde folkene til at stå der før, under og efter kampe. Også mens der spilles?

Vil vi kunne klare de krav der er til at indgå samarbejde? Hvad er de præcise krav?

Hvis vi mister vores indtægtskilde, mister vi midler til tifo, bus og aktiviteter.

Der blev skrevet en tekst i fællesskab med de spørgsmål vi havde til Pirates omkring samarbejdet. Sami har sendt til Pirates og der er kommet svar tilbage. Efter det svar har flere i bestyrelsen og udvalg tilkendegivet at vi ikke vil kunne opfylde kravene til at indgå i et samarbejde. Alt info gives til den nye bestyrelse og så bliver det gennemgået igen.

Det er vigtigt at vi svarer ærligt på hvorfor vi ikke længere er en del af fanboden. Kravene fra Pirates var for store i forhold til hvad vi kunne leve op til.

Hvordan med merchandise fremadrettet:

Skal køre over webshop, vi skal være gode til at lave reklame. Afhentning i hallen på kampdage. Varerne bliver pakket i poser i depotet, udleveret til kampe, pengene skal trækkes når ordren er afleveret. Kan vi evt have en computer til at stå i depotet, så webshop kan opdateres med det samme. 1-3 personer som står for at pakke og udlevere.

Ordrenr. Skal noteres når varerne bliver udleveret, så det er til at finde dem når pengene skal trækkes.
Det kommer under IT udvalg.

Mail fra Simon Lund

Han er praktikant hos Pirates. Skal holde styr på hvad der er på lager af merchandise. Giv et svar tilbage om at vi ikke ved noget om Pirates´ lager.

9. evt.

GF: vil Milverts genopstille som revisor? Der er kommet svar efter afslutning af mødet – Han genopstiller ikke.

Sami undersøger om Louise Myrhøj er interesseret i at opstille som kasserer. Steffen hører hans mor. Efter mødet, har Steffen meldt at hans mor vil tænke over det.

Man må ikke stemme medmindre man er tilstede på GF.
Skal der laves en vedtægtsændring?

Der skal stemmes om det på kommende GF. Træder først i kraft efter denne GF, hvis det bliver stemt igennem.
Vedtægtsændringen skal laves: Skal der medbringes underskrift fra vedkommende eller skal vedkommendes medlemskort medbringes? Der er lavet en afstemning om det internt i bestyrelsesgruppen. Ændringen skal med ud i den endelige indkaldelse.

GF bliver rykket fra kl. 14 til kl. 13 pga. fodbold.

Back To Top