Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 1/6 – 2016

Dato 01-06-2016
Referat – Pirates Support
Dato: 1. Juni 2016 – kl. 19.00 (møde slut 20:30)
Sted: Hos Kristian, Kristian, Myrdalstræde 139, 9220 Aalborg Ø.
Fremmødt:  Tina, Thomas, Kristian, Laila, Kristine, Simon, og Mikkel
Afbud: Sami, Steffen og Lasse

Dagsorden
Valg af dirigent – Tina
Valg af referent – Mikkel

Aktivitetsudvalget

– Sjov på is
Aktivitetsudvalget kan melde tilbage, at arrangementet var en succes hos de tilstedeværende. Både overraskelsen i form at spillere samt fans, havde en rigtig god dag på is. I bestyrelsen vil man overveje, om succesen skal gentages til næste år.

Busudvalget
Udvalget er i kontakt med en ny chauffør, som man vil prøve at forhandle til en fordelagtig pris.
Regnskabet for sæsonen ser lovende ud, og det færdige regnskab vil blive fremlagt i næste måned.

IT-udvalget
Ikke noget at rapportere.

Kasserer
Man venter med at evt. Skifte bank, til en ny kasserer ankommer, fordi Kristine ikke genopstiller til næste generelforsamling.
Mht. til Swip afventer man stadig.
I Juni måned bliver der fremlagt regnskab for sæsonen med forklaringer af eventuelle udgifter, indtægter osv.
Man vil overveje og lave et samlet budget over næste sæson, og dermed tildele diverse udvalg et x antal penge, som udvalgene råder over.
15/16 halstørklæder fjernes fra webshoppen.

Kampafvikler
Mikkel genopstiller ikke til næste generelforsamling.
Ellers ikke andet at rapportere.

Indkomne forslag
Endelig dato for generelforsamling aftales med Thomas Tomra Milvert. Kirstine holder et møde med ham. Kristian booker lokale i gigantium.
Kristian forhører sig om evt. ny kasserer
Sami aftaler afsluttende møde med Pirates.

Mødet skal indeholde:

Nye medlemmer gennem Pirates
Optimerer fremgangsmåden for dette
Merchandise til ny sæson

Evt.
Mikkel har haft kontaktet gigantium uden at få svar omkring tilladelse om bannere. Kristian følger op på tilladelsen.
Mikkel aflevere sin nøgle til depotet til Kristian.
Tina og Laila har også nøgle til depotet.

Der er ikke flere bestyrelsesmøder inden GF.

Back To Top