Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 7/9-2016

Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd
Tid: Onsdag den 7. september 2016 kl. 19:00-22:00
Sted: Hos Steffen, Sofievej 218 3., 9000 Aalborg
Deltagere: Jørgen Nørgaard, Kristian Mochau, Laila Larsen, Lene Poulsen, Mads Poul Jensen, Steffen Andersen, Thomas Nielsen og Tina Thinggaard
Laila Larsen med på Skype
Fraværende: Ingen
Mødeleder: Jørgen Nørgaard Referent: Thomas Nielsen
Næste møde: Tirsdag den 20/9 2016 kl. 19 hos Tina Thinggaard

Ad. 1. Referent

Thomas meldte sig frivilligt som referent.
Lene tilbød fremover at stå for referatskrivningen, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig med stor glæde.
Referat fra sidste møde, godkendt af alle.

 

Ad. 2. Siden sidst

 1. Kommer der noget post? Og hvem tjekker dette?

Kristian tjekker, og melder tilbage til de pågældende personer

 

 1. Overførelse af konti fra gammel bank til den nye.

Det hele er sat i værk og påbegyndt. Der skal lige skrives under af de pågældende personer, som skal have de forskellige konti og rettigheder.

Der er blevet indgået en aftale mellem banken og Support, at de stiller med roll-ups, som vi må bruge til arrangementer osv.

 

 1. Udsendelse af referat og regnskab fra generalforsamlingen.

Det hele er ordnet og sendt afsted til medlemmerne.

Jørgen har fået en god snak med Thomas Milverts. De har lidt hver sin opfattelse af, hvordan man gør forskellige ting, men det kommer der helt sikkert styr på.

 

 1. Merchandiseboden.

Der er ingen aftale som sådan endnu, men vi er enige om at vi skal have 10% af overskuddet.

 

 1. Priser fra OM Flag.

Jørgen afventer svar fra dem på priser.

Merchandise hos os selv, er Kristians opgave overordnet set. Dog skal vi alle hjælpe, hvis vi kan. Design forslag osv.

 

 1. Opstartsfesten.

Få tilmeldinger, lige pt 15stk. Ikke godt nok. Hvad kan vi gøre for at få flere til at melde sig til fester? Ikke rigtig nogen forslag, men der tænkes over det.

Formanden kan acceptere et mindre underskud, men der skal laves budget over festen.

 

 1. Busudvalget.

Der skal mere samarbejde mellem de forskellige udvalg, gør det lettere for vores medlemmer at bruge klippekort til de forskellige arrangementer vi holder.
Vi sender en bus afsted mod Odense her d 23/9, forhåbentlig med masser af tilmeldinger. Turen i sig selv giver lidt underskud, men det kan vi måske hente ind på salg af drikkevarer.

Udvalget vil tænke over, hvilke busser vi skal satse på at sende afsted. Dog bliver de sjællandske ture droppet i hvert fald indtil slutspillet.

 

 1. Nøgler.

Kæmper brøler til træningskampen mod Jutland Vikings. Der var ingen tromme og den kunne ikke komme ud for ingen havde nøgle med sig.
Tager man flagene ud, så tager man også trommen ud, samt andet som kan/skal bruges til kampen forud.

 

Ad. 3.  Økonomi

Ved næste møde skal der laves budget, droppet denne gang pga tidsmangel.

 

 

 

Ad. 4. Aktiviteter igennem sæsonen.

Steffen vil gerne afholde 3 fester i sæson (Opstartsfesten, Julefest og Afslutningsfest)

Spillermøder: Steffen vil gerne ligge ud med at have trænerteamet først (go idé), og derefter nogle forskellige spillere.

Der vil blive kigget på om vi kan lave forskellige aktiviteter imellem kampene med vores medlemmer så som; rundbold, grill-aftener, bowling, curling, sjov på is, rundvisning i Gigantium. Andre forslag er velkommen?

 

Busudvalg – Turen til Odense bliver sat salg, og der vil komme reklamer op i hallen. Der vil blive undersøge med vagter, tour guides osv.

 

Medlemsmøde d 25/9

Kl. 12:00 mødes bestyrelsen (dem som kan deltage)

Kl. 13:00 åbnes dørene for medlemmerne

 

 

Ad. 5.  Designmanual – mini

Vi blev enige om, hvilke fonte vi skal bruge til de forskellige medier.

Source Sans Pro til tekst

Berlin Sans FB til Overskrifter

Hobo Std til statements

 

Ad. 6.  Funktionsbeskrivelser – Udsat til næste møde

 

Ad. 7.  Synliggørelse.

Hvad kan vi gøre for at synliggøre os selv?
Flere Roll ups i hallen f.eks., der skal lige godkendelse til fra Aalborg Pirates først.

 

Ad. 8.  Jubilæum – Der skal måske købes nogen flere glaspokaler hjem.

Mads kontakter Aksel omkring, hvem der har jubilæum i denne sæson.

Laila kontakter Ønskebrønden, om de vil støtte os igen i år på denne post.

 

Ad. 9.  Eventuelt

 1. Til fredagskampen – Der skal bruges nogen hænder til at dele nogen klokker ud til fansene i hallen.
 2. Tina Thinggaard skal bruge noget hjælp i fanboden, da hun er skadet lige pt.
 3. Næste møde: 20/9 kl 19:00 hos Tina Thinggaard.
Back To Top