Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 20/9-2016

Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd
Tid: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 19:00-21:30
Sted: Hos Tina – Godthåbsvej 43 – 9230 Svenstrup
Deltagere: Jørgen Nørgaard, Kristian Mochau, Laila Larsen, Mads Poul Jensen, Steffen Andersen og Tina Thinggaard
Laila Larsen med på Skype
Fraværende: Thomas Nielsen og Lene Poulsen
Mødeleder: Jørgen Nørgaard Referent: Jørgen Nørgaard
Næste møde: Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 19 hos Tina Thinggaard

 

 1. Godkendelse af referat af seneste møde (alle)
  Referatet blev godkendt, dog er der enkelte tastefejl, som skal rettes.
 2. Siden sidst
  1. Nyt fra AP (Jørgen)
   Tina og Jørgen har haft et positivt møde med Thomas Bjuring, hvor der var en positiv dialog omkring fælles berøringsflader. Der holdes møde igen onsdag den 21/9 og igen i uge 39.
   Jørgen taler med Thomas Bjuring om, vi kan få et par ekstra nøgler til depotet.
  2. Overflytning til nyt pengeinstitut (Jørgen)
   Dette kører planmæssigt, og der afventes modtagelse af hævekort inden den fysiske overflytning igangsættes. Jørgen har været i dialog med Kristine om det praktiske.
  3. Merchandiseboden (Jørgen/Tina)
   Der mangler fortsat udkast til aftale. Jørgen går i dialog med Thomas Bjuring onsdag.
   Vi fortsætter med at bemande boden indtil videre.
  4. Merchandise (Tina/Kristian)
   Der blev drøftet forskellige emner og følgende blev besluttet til første runde:
   – Halstørklæde (KM)
   – Pucke (KM)
   – Sweatshirts (KM)
   – Hockey kort (TT)
   – Pins (KM)
  5. Overflytning fra Kristine til Lene (Lene)
   Kristian overflytter nu webshop og gateway til det nye pengeinstitut så det allerede fungerer, når vi er klar til den endelige overflytning. De nye konti er aktive.
   Lene og Jørgen mødes sandsynligvis med Kristine fredag.
  6. Økonomistatus (Lene/Jørgen)
   Kristine havde udarbejdet status pr. 30/8 og den så tilfredsstillende ud.
   Bestyrelsen enedes om, at der ikke blev godkendt ekstraordinære udgifter uden de har været vendt i bestyrelsen. Dette for at sikre en stram økonomistyring.
  7. Jubilæum
   Kampjubilæum: Laila laver indlægsseddel
   Laila bestiller buket til den 26.
   Jørgen henter buket
   Laila finder medlem til uddeling af plaketten og blomst
   Der er banner i depotet
   Månedens spiller:     Mads varetager dette.
 3. Nyt fra udvalgene (Mads, Kristian, Steffen, Thomas, Tina)
  Aktivitetsudvalg:
  Fin opstartsfest og den gik og forløb godt taget justeringerne i betragtning, men godt hjulpet af pokalsejren og avancement til semifinalen.
  Umiddelbart tegner der sig et mindre overskud på arrangementet.

  Kampafvikling:
  Mads kæmper fortsat med at få folk til de forskellige opgaver og mest af alt er der udfordringer med at få folk til at hjælpe med at rulle bannere op efter kampen. Det er vigtigt, at alle bidrager, så vi sender et signal til medlemmerne.

  IT:
  Mochau Media har sponseret et modul, så vi kan bruge Swipp i webshoppen.
  Kristian sørger for, at webshoppens betaling kobles på den nye bank.

  Bus:
  Thomas N var fraværende, men Kristian oplyste, at der pt. er 15 tilmeldte og tilmeldingsfristen er rykket til fredag morgen. Busselskabet skal blot have besked fredag formiddag. Bussen kører uanset hvad!

  Merchandise:
  Tina oplyste om et positivt salg ved seneste kamp.

 4. Aktiviteter og aktivitetsplan (Steffen suppleret af alle!!!)
  Følgende aktiviteter kom på bordet, og Steffen forsøger at udarbejde en kalender med aktiviteterne frem til nytår!
  – Julefrokost (26. november 2016)
  – Tag i skoven-tur
  – Flagdag
  – Skattejagt med Kaptajn Ding Dong (ism. AP)
  – Spillermøder
  – Pubcrawl
  – Sang og tromme dag
  – Sjov på is
  – Bowling
  – Curling
  – Fastelavnsarrangement i februar
  – Busture (Thomas)
  Steffen forsøger at lave en kalender, som Jørgen kan præsentere på medlemsmødet den 25/9!

  Medlemsmøde                                                                                                                (Jørgen)
  Jørgen sørger for at bestille sandwich
  Tina sørger for sodavand
  Nøgle til klublokalet afhentes hos halpersonalet
  Jørgen sørger selv for PC og projektor.
  Navne på spillere forventes onsdag, når Jørgen og Tina mødes med Thomas Bjuring.

 5. Funktionsbeskrivelser – medbring opdatering ifht. mødet 30/8 (alle)
  Jørgen havde lavet en sammenskriv af tidligere nedskrevne opgaver og disse blev hurtigt løbet igennem.
  Alle får til opgave at udfylde hvert sit område, både med hovedopgaver, men også med underopgaver til de enkelte hovedopgaver.
  Jørgen laver arbejdspapirer, og hvert bestyrelsesmedlem sørger for at rundsende inden næste møde. De færdiggøres på næste møde.
 6. Synliggørelse, medlemsrekruttering og fastholdelse (alle)
  Der undersøges mulighed for at genbruge et af de roll-up-stativer som har et fanbod-banner og så blot få lavet et nyt banner med Pirates Support.
  Øvrigt udsættes til næste møde!
 7. Eventuelt, herunder næste møde- HUSK KALENDER!!!
  Mobilabonnementet er blevet opsagt og der blev besluttet, at der skal købes et nyt i foreningens navn til den telefon, som Thomas N har doneret, så den kan bruges til Swipp og SnapChat. Hvem har den opgave????
Back To Top