Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 5/11-2019

 • Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd.
 • Tid: Tirsdag d.5 november kl. 19:00.
 • Sted: Gigantium klublokale 3.
 • Deltagere: Martin, Tina, Steffen, Mads, Kristian og Signe.
 • Fraværende: Thomas og Rikke
 • Ordstyrer: Tina
 • Mødeleder: Signe. Referent: Signe.
 • Næste møde: Aftales på Facebook.

Dagsorden:

 1. Situationen på F tribunen, fredagskampen mod Esbjerg.

  – Racistiske tilråb/fortolkning af hvad man råber samt, hvad er supportens holdning til
  dette? Og konsekvensen heraf.
  Problemet er, at situationen har udviklet sig, og der er kommet en skrivelse fra unionen
  om, at racistiske og homoforiske tilråb ikke ses i danske hockey haller.
  Derfor skal vi, som fanklub, også acceptere dette og forholde os til reglerne.
  Selvom det ikke er spillerne, som vi har noget imod, skal vi stadig reagere på, når der
  kommer en besked fra klubben eller unionen. Vi, som fanklub, er ansigtet udad til, og
  derfor skal der også tænkes over, hvad der bliver råbt på tribunen.

 2. Bestyrelsens manglende opbakning, til at skabe en stemning.
  (Kristians initiativ til at prøve, at skabe synlighed i Supporten til hjemmekampen mod
  Herning). Det var en debat på deckcrew, som startede det hele. Der manglede stemning i hallen.
  Hvor var Aalborg Pirates Support henne i forhold til dette.
  Vi meldte derfor ud, at vi godt kunne bruge hjælp til at dele flag ud på tribunen.
  Der kom 8 medlemmer, som gerne vil hjælpe og med at tage det store banner ned fra øvre tribune.
 3. skulle stemningen være bedre ude end hjemme?
  Vi skal først og fremmest vise, at vi kan give den gas hjemme, for det skal være en
  oplevelse at komme til hockey i Bentax isarena. Der skal ikke nødvendigvis gøres noget
  til alle kampe, men samtidig skal vi gøre os synlige.
 4. Samarbejde med Club23, lave en medlemskamp?
  Det er der stemning for. Vi vil evt. høre Pirates ad om de vil sponsorere dette.
  Det gav godt for vores medlemmere, sidst da vi gjorde dette, og det vil vi forsøge på at gøre
  igen.
 5. Fanzone til nytårskampen/almindelig kamp?
  I foyeren på en tirsdag, som medlemskamp. Undersøgelse hos Pirates. Evt. høre Pirates ad om
  de vil sponsorere dette.
  Der er nok for mange i hallen til nytårskampen, og vil derfor give bedre mening til kamp nær
  jul.
 6. Vagtplan for at stå i foyeren med supportens Roll-up banner inden kampen, og imellem første
  og anden periode pausen.
  Der er ikke mange, som kan inden kampen, men gerne vil stå i periodepausen.
  Hvis ikke man kan til den pågældende kamp, er det ens eget ansvar at få afsat sin vagt inde i
  bestyrelsesgruppen.
 7. Kasserer – Mobilepay abonnement. (Der kommer gebyr).
  Mobilepay har annonceret at erhvervskunde, kommer der en opkrævning på 50 kr. om måneden. Ca.
  500 kr. på et år. Det har bestyrelsen valgt at godkende.
 8. Resultat af fredagsfesten på Heidi´s.
  Der har været rigtig god respons på det, og der er opbakning til, at vi skal afholde det igen.
  Det var en god tur. Også fra bestyrelsens side af.
  Så det skal der arbejdes videre med.
 9. Banner/flag med Supportens logo.
  Skal laves op til nytårskampen, det skal undersøges.
  2 store support flag på fleks stænger og have samme mål som pirates’s store flag.
  (Signe og Kristian undersøger dette).
 10. Tifo kalender (Hvilke kampe, skal der laves noget ekstra til)?
  Nytårskampen, den røde mur med papir og det store banner ned fra ovre tribunen.
  Så skal det deles ud og vi søger hjælp hertil.
  Noget af det i samarbejde med Aalborg Pirates.
 11. Møde med Aalborg Pirates ang. Fan koordinator.
  Vi har erkendt, at vi ikke selv kan og gerne vil sige ja tak og vil gerne afprøve det.
  Pirates Support – Willy Brandts Vej 31 – 9220 Aalborg Øst – info@piratesfan.dk – www.piratesfan.dk – CVR-nr.: 31787831
  Side 4.
  Samtidig skal vores forening stadig køre rundt. Vedkommende kommer gratis ind?
  Jobannonce og ansættelse skal vi være en del af. 1-2 fra hver til at læse ansøgninger og holde
  samtaler. Vi skal hurtigst muligt komme i gang.
 12. Final 4, om dette bliver ude eller hjemme skal vi finde på noget.
  Der må gerne tænkes over noget, eller at man også selv undersøger ideer og muligheder.
 13. Arbejdsopgaver/ Arrangementer. (Hvem står for hvad).
  – Tavshedspligt evt. underskrift indsamling fra alle i bestyrelsen. – Signe. (Mangler,
  kommer med på næste møde).
  – Stå i foyeren inden kampstart, for at være synlig vagtplan. – Signe. (Mangler, kommer
  inden næste møde).
  – Lave synlighed i foyeren for at give blikfang. (Bus og Roll-up banner af Rekom/Heidi´s).
  – Stemningsmøde for alle. – Kristian og Martin. (Mangler) og lokale skal bookes igennem
  Aalborg Pirates (Nick).
  – Spillermøder. – Tina og Kristian.(Mangler). Der er taget kontakt til Ronny.
  – Sjov på is. –
  – Julefrokost. – Heidi´s/Rekom. – Signe og Rikke. + balkonen.
  – Arrangementer for børn. – Martin og Kristian.(Mangler).
  – Fredagsfest for supporterne. Skal have nogle flere. – (Signe og Rikke).
  – Telefonliste over bestyrelsen. – (Signe).
  – Der skal laves et skriv til vagterne og Aalborg pirates ang. situationen til fredagskampen,
  og at der står personer foran nedre tribunen ved siddepladserne.
 14. Næste møde (aftales på mødet).
  – Afstemning på Facebook.
 15. Evt.
  – Nøgle til Rikke? Findes en løsning evt. Thomas.
  – Intro stemningssang, som tages med på stemningsmødet.
Back To Top