Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 7/10-2019

 • Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd.
 • Tid: Mandag d. 7 Oktober 19:00.
  Sted: Gigantium klublokale 3.
 • Deltagere: Martin, Rikke, Mads, Kristian og Signe.
 • Fraværende: Thomas, Steffen og Tina.
 • Ordstyrer: Mads.
 • Mødeleder: Signe.
 • Næste møde: Tirsdag d. 5/11 kl. 19

Dagsorden:

 1. Aftale med Pirates Ang. Tifoer.
  Regler og aftaler.

  Konfettirør og creperuller, skal fyrres af under kontrollerede forhold.

  Konfettirørene skal testes af, inden de bliver brugt til en kamp. Så man ved, hvordan de flyver og hvor meget kraft der er på. Dette skal dog kun gøres, når man køber fra nyt mærke eller med anden form for tryk.

  Der må ikke komme konfetti ind på isen eller sidde fast i nettet bag målet.

  Når der skal fyrres konfetti af skal det gøres synligt for dem som er i hallen, at det er os som faggruppe som står for det. Dette er for at undgå, at andre fans selv medbringer konfettirør. Derfor skal det også gøre synligt, at det er en fra bestyrelsen eller venner her af, som har fået vejledning og informationer om hvilke retninger der skal fyrres i.

  Placering i forhold til affyring af konfettirør, man skal stå på 3 nederste trappetrin og man skyder efter Wika. For vi skal ikke ramme folk, som står på øverste del af F tribunen.

  (I skal nok få det at se i hallen, hvilke Wika skilte vi sigter efter).

  For at man kan se, hvem det er som må gøre dette kan man gøre ved at gøre sin synlig med refleksveste eller vores supporter spillertrøjer.

  Creperullerne må gerne hænge ned fra øverste glas, til nederst glas på F.
  De skal dog pilles ned, inden kampen fløjtes i gang.

  Der må IKKE bruges isfontæinere, da det er brandfarligt.

  Alt ovennævnte skal der gives besked om til Aalborg Pirates, inden denne form for tifo afholdes. (Gælder også, ved kast af fisk på isen)

  Dette skal ske igennem formanden hos Aalborg Pirates Support, til direktøren hos Aalborg Pirates. Der efter gives beskeden videre til vagterne og Gigantium.

 2. Frederikshavner kampen 15/10.

  Fisk på isen. Kristian og Signe kigger på det.

  Hjælp med salg, af bamser inden kampen. (Forventet salg 5000 stk. der må opslaget som Aalborg Pirates har lagt på facebook godt blive delt. Der kan laves en begivenhed, om vi evt. kan finde 20 pers.).

  – Konfettirør. (Forskellige slags, hvis vi kan nå at få nogen hjem ).
  – Creperuller til pyntning af hallen inden kampstart.
  – Fisk på isen inden kampstart.
  – Tromme (bruge 2)? (Signe undersøger med Lasse og Ryan).
  – Salg af bamser til frederikshavner kampen.
  – (Hører om nærmere information hos Aalborg Pirates).
  – Hjælp fra Supportere, til at pakke bamser i poser.
  – (Hører nærmere hos Aalborg Pirates).

 3. Møde med Rekom.
  Fredag fest.

  – Møde kl. 16 afgang, for enden af gaden med bus kl. 18. senest. ( Fredag 1/11).

  – Årlige fan fest.

  – Rekom har tilbudt, at leje Heidis til os. Det kan laves en samlet pris med mad, drikke og andet. Der kan også forekomme rabat til dette arrangement.

  – ØL kuponer.
  Der får vi nogen, som vi kan give ud til kampene og vil skal bare bestille flere når vi er ved at løbe tør.

  – Reklame på cuben.
  Vi må gerne reklamere for fredagsfesten på cuben og låne Ding Dong eller spillere. Dette skal dog aftales inden med Aalborg Pirates da dette ikke må inde holde noget sponsorat eller have med økonomi at gøre til os. Men vi er altid velkommende til, at spørge og høre hvad de evt. kan komme med af ideer.

 4. Arbejdsopgaver/ Arrangementer. (Hvem står for hvad).
 5. Tavshedspligt evt. underskrift indsamling fra alle i bestyrelsen. – Kristian og Signe. (Mangler).
  Kort med kredit brugsen (Coop). – Kristian og signe (dropper det).
  Stå i foyeren inden kampstart for at være synlig. – Signe. (Lavet).
  Stemnings møde for alle. – Kristian og Martin. (Mangler) og lokale skal bookes igennem pirates (Nick).
  Spillermøder. – Tina og Kristian.(Mangler). Der skal der snakkes med Ronny.
  Sjov på is. –
  Tromme arrangement. – Martin og Signe.(Er i gang).
  Julefrokost. – Heidis/Rekom. – Signe og Rikke.
  Arrangementer for børn. – Martin og Kristian.(Mangler).
  Fredagsfest for supporterne. – (Signe og Rikke).
  Telefonliste over bestyrelsen. – (Kristian).
 6. Thomas Bjuring ønsker at møde med os, ang. Fan koordinator.
  Der skal fremlægges et budget fra Aalborg Pirates, før vi kan gå ind i det med den fankoordinator.

  Fast punkt, på ALLE dagsordener status på medlemstal. (Nye).
  Det skal der med, så vi kan følge med i om det går fremad og holde statistik på vores arrangementer.

  Hvad ønsker vores medlemmer evt. en facebook afstemning?.
  Gøre det nemt, for dem at svare og samtidig kan de komme med ønsker om nye tiltag.
  Det er bare vigtigt, at inddrage medlemmerne da det er dem vi lever af som fanklub.

  Næste møde (aftales på mødet).
  Tirsdag d. 5/11 Kl.19.

 7. Evt.
  Knæk cancer.
  ALLE supporter grupperne i metalligaen er gået sammen om, at støtte knæk cancer. Dette har vi også valgt, at være en del af.
  Der er et link, som vi kan tilføje så man kan gå ind og lave en donation.
  Der vil samtidig blive lavet noget grafik, til hver supporter gruppe og noget med alle supporter gruppernes logo på.
  Rungsted offentlig homoseksuel.
  Vi respekterer og anerkender Rungsted spillerens offentlig gørelse.
  Mail fra fan. Tager den på næste bestyrelse møde.
  Har svaret personen ”Tak for din mail, vi tager den med på næste bestyrelses møde”.
Back To Top