Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 4/2 – 2016

Bestyrelses- og udvalgsmøde d. 4. februar 2016

Tilstede: Sami, Laila, Kristine, Lasse, Kristian, Simon , Tina og Mikkel

Afbud: Steffen og Thomas

1. valg af dirigent: Tina

2. valg af referent: Laila

3. Aktivitetsudvalg:

– julefrokost: Mangler lige de sidste tal. Regnskabet kommer når det sidste er på plads.
– spillermøder: Vi skal hælpe hinanden med at få flere med til spillermøderne. Lige nu giver de stort underskud. Få det delt på Pirates’ facebook side fremadrettet.

– Sjov på is: er ved at bliver planlagt af Pirates (Efter mødet: Det er ikke blevet til noget endnu. Hvem ved om det gør).

4. Busudvalg:

Terndrups priser passer ikke med det der var aftalt sidste år. Reklame på cuben har der ikke været. Kan tages op til et evt slutspil.

5. IT-udvalg:

– Skema i fanbod til indmeldelse

er ikke kommet derud endnu.

6. Kampafvikler:

– Nye varer/trøjer: Der er kommet, men der er ikke kommet en regning.

Tryk – Vi har 32 selv, attitude og logo (Optalt da Thomas og Laila ryddede op i lageret). Mangler svar fra Kay omkring pris på tryk.

Få tryk på de 6 trøjer.

Vi skal vide hvad tryk koster hos Kay før vi kan sætte en pris.
Lav de 6 vi har til prøvetrøjer og så kan folk bestille dem hjem.
Kristian snakker med Kay og smider op i gruppen når han hører noget. + regning.

– aftalen med Pirates:

Mangler svar omkring medlemskab gennem Pirates. Der er flere som mangler medlemskab, som vi ikke har fået data på.

Snak med Pirates omkring aftalen henover sommeren.

Optælling af fanbod passer meget sjældent. Lav regnskab udfra differencen. Så de priser der står på optællingslisten er regnet ud ved at tage antal varer før og antal varer efter. Det er det der passer og ikke nødvendigvis stregerne.

7. Indkomne forslag: De store flag skal væk lige efter indløb. Tilskuere falder i dem, hvis de bare bliver smidt ved trapperne. De skal stilles hen til vores rum.
8. Evt.:

1. Pokaler til årets spiller/jubilar: Der er 3 af hver

2. Årets kåringer:
– Årets udlænding
– Årets U20 dansker
– Årets danske spiller (over 20)
Kristine laver en liste over hvem der er i hvilken kategori.

3. Årets supporter/frivillig: Den droppes i år.

4. Kristine stiller ikke op igen til næste år, så der skal findes en ny. Meld ud nu, så folk kan kontakte Kristine hvis de kunne tænke sig posten. Skal være en der har tid, lyst og som er stabil.

Næste møde: 1/3 kl. 19 hos Kristian

Back To Top