Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 2/5-2016

Dato: 2. maj 2016 – kl. 19.00 (møde slut 20:30)

Sted: Hos Kristian, Larsensvej 38, 9400 Nørresundby.

Fremmødt: Tina, Thomas, Kristian, Laila og Kristine
Afbud: Sami, Simon, Mikkel, Steffen og Lasse

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Tina

2. Valg af referent

Kristine

3. Aktivitetsudvalget

afslutning og opstartsfest eller kun opstartsfest.
– Aktivitetsudvalget har set på dato for afslutningsfest, men da det først er muligt at få lokale 2. Juli bliver det taget op i bestyrelsen hvordan det ser ud med afslutningsfesten.

Afslutningsfest d. 2 juli er i det nye regnskabsår derfor bliver det besluttet af en enig bestyrelse at den bliver droppet og der arbejdes på en opstartsfest i start af september. Denne fest skal være færdig planlagt inden GF. Festen planlægges af den nuværende aktivitetsformanden Steffen. Festen sættes først til salg i det nye regnskabsår ligesom alle udgifter først betales i det nye regnskabsår.

Sjov på is

Der er ikke mange tilmeldinger men det bliver til noget. Der bliver arbejdet på overraskelser på selve dagen. Kristian tjekker op på drikkevarer i depotet og om der skal tages mere hjem.

4. IT – udvalget.

Kristian følger op på webordre der skal sendes.

Der er kommet nyt tema på hjemmesiden for at løse problemet omkring at man ikke kunne bruge Chrome. Det var et tema vi havde i forvejen, derfor er der ingen udgifter forbundet med dette.

5. Kasserer.

Sommerferie på hjemmesiden. (14 dage før regnskabsafslutning)
Der bliver besluttet at lukke webshoppen ned d. 13 juni til ca. 1 juli, Kristine laver materiale til medlemmer samt hjemmesiden.

6. GF – dato og planlægning

Vi har taget kontakt til Thomas Milverts men der arbejdes stadig på en endelig dato.
Planlægning følger på næste bestyrelsesmøde.

7. Indkomne forslag.

– Vi har ikke modtaget noget.

8. Evt.

Røde bannere. Der skal tjekkes op på om der er numre på alle stykker, sådan de nemt kan komme op til næste sæson. De stykker der er gået meget i stykker skal smides ud og resten skal tages ned og gemmes i depotet. Der er en tegning over nr. denne findes i depotet. Ansvarlig Mikkel

Nøgler til depot:

Hvem har nøgler? Har ismanden en nøgle, for alle skal ikke have mulighed for at komme ind i rummet, og det har vi oplevet at man let kan.
Vi har tre nøgler, som er fordelt sådan:
Laila – Den har Kristian pt.
Mikkel – afleverer den til Kristian eller til GF
Louise – giver den til Tina

Lasse Kastbjerg vælger af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen pr. dags dato, ind træder Kristian Mochau. Han har posten frem til næste GF hvor begge poster vil være på valg. Dette er ifølge vores vedtægter.

Back To Top