Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 10/1 – 2016

Bestyrelses- og udvalgsmøde den 10/1 2016

Til stede: Laila, Kristine, Thomas, Kristian, Tina, Steffen, Mikkel, Simon
Afbud: Sami, Lasse

1. valg af dirigent: Tina

2. valg af referent: Laila

3. aktivitet:

Julefrokost:

Der er afholdt møde omkring de sidste detaljer. Mere reklame for julefrokost.
Tjek op på hvad der er af glas i rummet (Det er tjekket efter mødet).
Der skal betales sepositum på den rigtige måde. Kristine hjælper Steffen.

Spillermøde:

Der skal mere reklame ud for dem. Spillermøderne skal meldes ud i bedre tid. Lige pt taber vi penge på spillermøder.
De næste spillermøder:

3. februar – Karlsson og Lundin – Evt skal vi finde en anden dato, da Per ikke kan denne dag.
24. februar – Wulff og Brinkman

4. Busudvalg:

Har haft en stor bus af sted til Herning. God tur.
Minibus til Odensen gik godt. Arbejde med flere minibusser.
Video: god måde at reklamere for bustur på. Den fra Herningturen har haft 1600 visninger. Undersøg om video kan vises på cuben.
Det ser fornuftigt ud med regnskabet på busser.

5. IT-udvalg:

Indmeldelse og fornyelse:

Der skal laves sedler igen med det data vi skal bruge. Alle felter skal udfyldes, ellers er indmeldelse/fornyelse ugyldigt.

Der skal meldes ud på webshop at der kan opleves problemer med at bruge chrome.

Swipp:

Kristine har taget kontakt til Swipp igen. Venter på at høre fra banken.

6. Kampafvikler:

Fanbod:

Trøjer og tryk: Kristian tager fat i Ky omkring trøjerne. Han får også pris på tryk.
Brug de tryk vi allerede har, så vi har nogle trøjer til de sidste kampe.

Børne t-shirts: Vent til næste sæson

Til næste sæson skal merchandise være klar før sæsonstart, så det ligger klart og kan tages frem til bestemte kampe.

Aftalen med Pirates skal tages op igen. Både med fanbod og medlemskab. Det er ikke godt nok samarbejdet som det er. Der er for mange ting der halter.

7. Indkomne forslag:

Ingen

8. Evt.

Regnskab:

Pt overskud på 11.000. Vi mangler på frivlligt arbejde. Kan vi skaffe ”jobs”, hvor vi kan tjene penge, eller skal vi lade være?
Vi skal ud og skaffe sponsorer. Vi mangler til månedens spiller til næste sæson.

Vi skal tjekke op på hvad der er er pokaler til årets spillere og jubilæum. (Laila)

Årets kåringer skal til at planlægges: Årets spiller, Årets u20 spiller, Årets holdleder/materialemand (Laila og Steffen)

Årets supporter/frivllig skal tages op til næste møde. Tænk gerne over hvordan den skal køre/om vi skal have den. Tænk også over hvem der fortjener den i år.

Sjov på is med spillerne og curling (Laila og Steffen)

Næste møde: 4/2 2016 kl. 19 hos Kristian-

Back To Top