Skip to content

Referat fa bestyrelsesmøde 30/11-2016

Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd
Tid: Onsdag den 30. november 2016 kl. 19:00-22:00
Sted: Hos Steffen – Sofievej 218 – 9000 Aalborg
Deltagere: Jørgen Nørgaard – Laila Larsen – Kristine Sandemand – Pernille Beck – Kristian Mochau – Thomas Nielsen – Steffen Andersen – Mads Poul Jensen

Laila Larsen og Kristine Sandemand på Skype

Fraværende: Tina Thinggaard
Mødeleder: Jørgen Nørgaard Referent: Steffen Andersen
Næste møde: Mandag d. 16.01.2017 kl. 19:00 hos Thomas

 

 • Udpegning af referent
  Steffen melder sig

 

 • Godkendelse af referat af seneste møde
  Referat blev godkendt

 

 • Habilitetsspørgsmål
  (Jørgen deltog ikke i behandlingen af dette punkt ud over indledningen, hvor han fremlagde sin sag.)
 • Bestyrelsen har drøftet habilitetsspørgsmål i forlængelse af, at Jørgen sandsynligvis starter i praktik hos Aalborg Pirates i nær fremtid.
  Bestyrelsen besluttede, at Jørgen ville kunne fortsætte i bestyrelsen, men at både Jørgen og bestyrelsen naturligvis skulle være opmærksomme på potentielle interessekonflikter og håndteringen af disse!
 • Siden sidst
 1. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling
  Referat er godkendt.

 

 1. Samarbejdsaftaler
 • dk: Der er indgået forlængelse af aftale med Loumar.dk, som bl.a. indebærer en ny tromme mv.
 • Mochau Media: Der er indgået forlængelse af aftalen med Mochau Media, som fortsat varetager opsætning af materialer, hjemmeside og webshop mv.
 • Der skal arbejdes på flere samarbejdsaftaler.
 • Det vil blive undersøgt om det er muligt selv at lave seler til en mobiltromme.

 

 1. Nyt fra Aalborg Pirates
 • Jørgen og Tina orienterede om det løbende samarbejde med Aalborg Pirates.

 

 1. Merchandiseboden
 • Der skulle være kommet datoer for, hvornår nyt Aalborg Pirates merchandise ankommer.
 • Der skal laves en ”vagtplan” for hvem, der passer boden, til hver enkel kamp.
  Mads og Tina aftaler det praktiske, da det kan være hensigtsmæssigt at den indarbejdes i det skema, som Mads benytter til den øvrige kampafvikling.

 

 1. Kampafvikling
 • Thomas undersøger muligheden for at få nogle genbrugsstrips til ophæng af de røde bannere på F-tribunen.
 • Store flag på langsiden skal blive oppe i tilfælde af jubilæer og månedens spiller.
 • Der skal findes flere der har interesse i at flage på langsiden.
 • Spillere til december måneds spiller, skal gerne være klar senest 23. december.

 

 1. Overflytning til nyt pengeinstitut
 • Bestyrelsen underskriver papirer fra Sparekassen Vendsyssel
 • Kort til Pernille er bestilt

 

 1. Busture
 • Næste tur bliver til Frederikshavn d. 29.12.2016. Thomas har til denne kamp kontaktet White Hawks angående billigere entré.
 • Der skal laves en funktionsbeskrivelse af jobbet som rejseleder

 

 1. Postafhentning
 • Kristian vil fortsat afhente post

 

 • Budget 2016/2017
 • Budgettet blev endnu en gang gennemgået og i denne proces var der enighed om, at der forsat skal sendes bus afsted til både pokalsemifinale og til finalen såfremt vi har kvalificeret os til den.
  Budgettet blev godkendt med et mindre overskud på kr. 11.000. Det er dog ikke intentionen, at der skal genereres overskud, men dette skal bruges på aktiviteter for at støtte holdet og for medlemmerne.
 • Oprettelse af firmamedlemsskaber (500,- giver logo på hjemmesiden), yderligere promovering kan gives ved større beløb. Kristian sætter gang i reklame for firmamedlemsskaber.

 

 • Aktiviteter
 • Skøjtning sammen med spillerne. Jørgen snakker med Thomas Bjuring om dette.
 • Spillermøder:

11/1-2017 –

13/2-2017 –

 • Aktiviteter skal i højere grad synliggøres. Ud med reklamer igen og igen.

 

 • Medlemsrekruttering og fastholdelse
 • Der vil blive sendt en mail ud til medlemmer som ikke har fornyet, for at høre hvad årsagen er.
 • Der vil igen blive mulighed for manuel oprettelse og fornyelse i boden til kampene.

 

 • Der arbejdes på at anskaffe en mikrofon for at deltagerne på Skype bedre kan høre hvad der bliver sagt. Thomas vil teste om hans kan bruges til formålet.
Back To Top