Skip to content

Bestyrelsesmøde 19/11-2016

Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd
Tid: Lørdag den 19. november 2016
Sted: AaB Ishockeys klublokale, Gigantium
Deltagere: Laila Larsen, Jørgen Nørgaard, Mads Poul Jensen, Steffen Andersen og Pernille Beck.
Fraværende: Thomas Nielsen, Kristian Mochau og Tina Thinggaard
Mødeleder: Jørgen Nørgaard Referent: Jørgen Nørgaard
Næste møde: Onsdag den 30/11 2016 kl. 19 hos Tina Thinggaard

Ad. 1.   Referent

Jørgen valgt som referent.
Ad. 2.   Konstituering

Jørgen ønskede Pernille tillykke med valget.

Da der ikke er ændringer på andre poster end Pernilles valg til kasserer så derfor ser bestyrelsens konstituering således ud:

Formand:                     Jørgen Nørgaard

Næstformand:              Laila Larsen

Kasserer:                     Pernille Beck

Bestyrelsesmedlem I:   Kristian Mochau

Bestyrelsesmedlem II:  Thomas Nielsen

 

Suppleant I:                 Steffen Andersen

Suppleant II:                Tina Thinggaard

 

Aktivitetsudvalg:           Steffen Andersen

Busudvalg:                   Thomas Nielsen

Back To Top