Skip to content

Referat Bestyrelsesmøde 1

den. 6 oktober 2014

Deltagere: Simon, Katcha, Freddie, Peter, Thomas, Lasse, Kristian, Betina, Andreas og Kristine

Afbud: ingen

Sted: Hos Kristine, Nørresundby

Varighed: 3,5 timer

Valg af ordstyrer: Simon
Valg af referent: Kristine
Referat tidligere møde: Første møde for ny bestyrelse

Siden sidst:

Første møde efter generalforsamling.

Dagsorden:
-Hvor skal vi hen?
-Møller-kampagne
-Nyt fra udvalgene
– Eventuelt

Hvor skal vi hen:

Simon siger velkommen til den nye bestyrelse + udvalg, og vil gerne at vi tager en omgang hvor vi fortæller om hvad vores forventninger for sæsonen er. Simon starter:

Simon:

Vil gerne at vi er dem med det bedste merchandise i liga. Vores medlemmer skal tættere på spillerne. Han vil også gerne at vi får mere gang i MobilePay.

Peter:

Vil gerne have flere medlemmer, og flere af de gamle tilbage. Samt at der bliver fundet en løsning til hvordan folk nemt forny deres medlemskab. Der arbejdes på at der kommer et automatisk system til at trække penge fra medlemmer som fornyr deres medlemskab.

Andreas:

Får en masse merchandise hjem til boden.

Kristian:

Mere synlighed i hallen og på udebane. Ønsker noget merchandise som kan bruges hele året. Flere medlemmer og en rekutterings kampagne af nye medlemmer.

Freddie:

Mere udvalg i fanboden. Vi skal have en forening som kører fornuftigt. Der skal være flere aktiviteter udenfor ishockeyen. Lidt strammere økonomiske rammer.

Kristine:

Flere aktiviteter, med større deltagelse. Vi skal tættere på spillerne, der arbejdes på flere spillerarrangementer. Der skal være fest når vi er i hallen og vi skal have et sammenhold omkring hockeyen.

Thomas:

Tættere samarbejde med Pirates, både spillere og folk på kontoret. Flere aktiviteter der er for alle medlemmer og mere for børn, biograftur, NHL aften.

Betina:

Vi skal være bedre til at tage imod de nye medlemmer, være mere åbne overfor de nye. At klubben fortsat har en god økonomi.

Katcha:

Enig i det der er blevet sagt af de andre. Mere samarbejde mellem udvalg, bestyrelsen og medlemmer. Arbejde for at få et bedre grundlag for bestyrelsen, sådan at man ikke kører træt i det og vi oplever stort frafald igen. Mere synlighed, hverve kampagner, hvor vi som medlemmer går rundt i hallen og fortæller om Pirates Support – (måske lave noget på kuben siger Kristian)

Lasse:

Synligheden i hallen hvem er supportere og hvem er ikke (måske man kan lave et mærke til tøjet) Tage 150 for et medlemskab frem for i dag 100 kr. dette bliver diskuteret.

Simen afslutter med at sige at det er dejligt at vi langt hen af vejen har de samme ønsker og visioner for Pirates Support. Som han siger vi har et fælles mål.

Møller kampagnen:

Blev planlagt. Der kommer en mail mere information.

Nyt fra udvalgene:
Boden:

Der bliver arbejdet på en masse ting. Der bliver snakket om at Pirates billetsalg skaber en træls kø foran vores fandbod som skæmmer salget, derfor snakkes der omkring en løsning om at  boden flyttes eller skal billetsalget flyttes? Mosgaard tager den med Pirates.

IT-udvalget:

Vi har fået et nyt betalingssystem som letter betalingerne. Hjemmesiden kommer julefrokosten til salg i morgen d. 7.

Busudvalget:

Der bliver talt omkring reaktion på bus regnskabet. Der er blevet snakket med Kim omkring regnskabet fra sidste sæson, og han er gået med til at dække 10.000 kr. af underskuddet. Der er lavet en aftale for denne sæson som lyder på en underskudsgaranti på 5.000 kr. Der bliver strammet op på hvornår en bus bliver sendt af sted.

Aktivitetsudvalg:

Månedens spiller afstemning er sat i gang, og der arbejdes på et banner. Julefrokosten er færdig planlægt, der afventes hvor mange deltagere der kommer, vi håber på stor opbakning. Der skal være mange flere spillermøder i år, der startes med et møde med Paul, dato ikke fastlagt endnu.

Frivilligudvalg:

Der arbejdes mest med Puck spil. Der skal findes flere gaver og det bliver der arbejdet med. Hvad har vi inde af penge for puck spillet bliver der spurgt vi har lige pt. omkring 1.000 kr. Disse penge går direkte til #14 kampagne. Der skal være noget dankort ved Aalborg Pirates boden, Mosgaard går videre med det.

Evt:

Den . 11 oktober skal der hjælpes til Aalborg Portland arrangement her vil der blive indtjent 12.000 kr. og de vil gå direkte til #14 kampagnen. Så vi er kommet godt i gang med den.

Mødes skal i fremtiden holdes på ca. 2 timer.

Mødet sluttede ca. kl. 22:30

Referent : Kristine Sandemand

Back To Top