Skip to content

Referat fra medlemsmøde

Referat fra medlemsmøde den 19. juni 2014

Deltagere: ca. 20
Sted: I gigantium
Varighed: 2 timer

Valg af ordstyrer: Simon
Valg af referent: Jette

Intro:

Simon bød velkommen til medlemmerne, og orienterede om at mødet var et åbent forum, hvor bestyrelsen var meget interesserede i at hører hvad medlemmerne havde af input både til hvordan det går med fanklubben og med ris og ros.

Drøftelser:

Laila indledte med at sige at hun var repræsentant for en gruppe bestående af hende selv, Christine og Simon. De har sendt en mail vedr. at de ønsker:
•    Referater fra bestyrelsesmøder
•    Opdatering af vedtægter
•    De ønsker at generalforsamlingen skal være i maj/juni i stedet for september
•    Ændringer til udvalg eller synliggørelse af udvalgene:
–    Frivillig udvalg – hvad har det været brugt til?
–    IT: Sammenkørsel af pirates’ og vores hjemmeside
–    Aktivitet: opdeling i to (i hal og udenfor hal)
–    Kåring: sammenkørsel med aktivitet.
o    De syntes der mangler åbenhed. Hvem har jubilæum, hvem er månedens spiller eller ligende.
o    Eventuelt lade et medlem give gaven (én vinder blandt de stemmende)
–    Øvrige udvalg OK.
•    Mails: opfølgning på møder osv. orientering om hvad der sker.
•    Hvem er det der er i bestyrelsen og udvalg. De ønsker billeder osv.
•    Beskrivelse af de enkelte poster i bestyrelsen og udvalg. Hvad består posterne af? De føler der mangler klarhed.

Fanblad: Kunne eventuelt udkomme på nettet. Eks. en gang i måneden, hvor man kunne tilføje en bestyrelsesberetning eller lignende.

Busture: Også til træningskampe. Der er ønske om at vi prøver at arrangerer ture til træningskampe eller til udlandskampe.

My mascot: De vil gerne have en ny mascot som kan komme med på isen eller lignede. Den pirat vi er ikke det de ønsker. Der blev aftalt at det drøftes i ativitetsudvalget.

Kristian (IT udvalget):
•    Der arbejdes på design på halstørklæder, stikkers eller ligende. Kristian opfor-drede til at medlemmerne kommer med inputs hvis de har ideer til fanklub designs.
•    Der arbejdes på fancam i bunden af cuben – skal også bruges i powerbreaks.

Peter:
•    Opfordre til at medlemmerne vil donerer penge til aktivitetsudvalgskontoen.
•    DESMI fest. Der opfordres til at der er to mere der tilmelder sig.
•    Sommerfest: Planlægning er i gang
•    3 perioders turnering: Peter er i gang med at planlægge. Det kan blandt andet være lasergame, bowling, minigolf, fodboldgolf eller lignende. Der skal minimum være 10 tilmeldte.
•    Der er arrangeret pubcrawl den 16/8.
•    Der arrangeres rundbold.
•    Sommerfotos. Der opfordres til at indsende sommerbilleder, hvor man har Pirates med. Bedste billede får en præmie.
•    Busgaranti. Kim dækker fortsat
•    Tifo: Peter mener der ca. er brugt 5.000
•    Afslutningsfest: Alt gik super. Ingen problemer
•    Klublokale. Peter har ønske herom på længere sigt. Drøftelserne viste at der var mange delte meninger herom.
•    Speaker. Der skal undersøges hvad han må og hvad han ikke må. Der blev nævnt at speakeren i sønderjyske ikke følger reglerne. Der var ikke enighed omkring om der skulle gøres noget herved. Formanden (evt. Mikael) kan drøfte med de øvrige fanklubber hvad holdningen er.
•    Animationer på cuben. Kristian kunne oplyse at han arbejder på det.

Mødet blev afrundet af Simon som takkede for fremmøde samt god ro og orden.

Referent
Jette Jordan Jensen

Back To Top