Skip to content

Referat: Bestyrelse- og udvalgsmøde12/8

Med på mødet var:

Sami Rosengren, Laila Larsen, Kristine Sandemand, Kristian Mochau, Tina Thinggard, Simon Pedersen og Mikkel Havbro.

Afbud:

Thomas Nielsen, Steffen Andersen, Lasse Kastbjerg

Valg af dirigent: Tina Thinggaard
Valg af referent: Laila Larsen
Mødet med Thomas Bjuring

Logo:

Der er lavet et udkast til et nyt logo. Det skal tages op hos bestyrelsen i Pirates, om vi må have lov at bruge deres logo som en del af vores logo. Hvis der bliver givet afslag på det, vil vi ikke bruge mere krudt på at få lov til, at bruge Pirates’ logo. Det kan være der kommer nogle restriktioner på, hvor og hvordan vi må bruge logoet. Det er også okay. Vi er en officiel fanklub, så vi vil bruge logoet til at fremme sporten og holdet. Der er lavet en tekst, som er sendt til Bjuring sammen med logoet. Kristian Mochau laver design af tørklæder, et med det gamle logo og et med det nye, så vi er klar til at bestille tørklæder hjem, så snart vi ved hvilket logo vi må bruge.

Aktivitetsudvalg:

Steffen var ikke på mødet. Men der bliver undersøgt dato og sted for julefrokost/opstartsfest.

Busudvalg:

Den første bus er sat til salg. Alt er planlagt til den. Mike er ved at finde priser på drikkevarer og chips.Der er ved at blive undersøgt mulighed for at lave aftaler med klubberne i Jylland og på Fyn om billigere billetter til dem der tager med supportbussen.Der skal undersøges om det kan betale sig at kigge på minibusser til de længere ture, som ikke altid kommer afsted.Der skal laves plakater til at reklamere for busture. En med alle datoer for bustur i grundspil og en der har flere detaljer om den næste tur.

Der arbejdes på at man kan købe drikkevarer på forhånd. Så når du bestiller busturen, kan du indbetale et beløb, som du kan drikke for i bussen. Fx kan du indbetale 100kr, som du så har at købe øl, sodavand, cider og chips for. Simon er ved at lave et system, så det kan styres via tablet og uden hovedregning.

Itudvalg:

Der skal kigges på merchandise og logo.Mobilepay er midlertidigt fjernet som betalings mulighed, og der arbejdes på en løsning. Itudvalg samt kasserer skal afholde et møde herom.

Kampafvikler:

Trommen: Mosgaard har fundet en der gerne vil tromme. Mosgaard vil gerne være backup. Der skal laves en dag, hvor vi kan tage i hallen og oplære nye der gerne vil tromme til kampe.Månedens spiller: Der bliver taget kontakt til tidligere samarbejdspartnere om forlængelse af aftaler.Der skal laves en bemandingsliste. Dem der gerne vil hjælpe de forskellige steder er derpå, så kontakter man dem i rækkefølge til hver kamp.Vi skal sikre os, at dem der står i fanboden ved, hvordan systemet fungerer (afsætning af krydser, optælling og dankort). Der skal være oplæring. Mikkel laver et opslag med, hvem der gerne vil hjælpe i fanboden, så de kan få oplæring.

Ingen indkomne forslag.

Evt.

Der skal afholdes spillermøder. Det er en del af aftalen med Pirates. Aktivitetsudvalget står for at arrangere dem.Betaling eller ej til spillermøder. Betaling går til gaver. Det koster ca 600kr i gaver at holde spillermøde, så hvis det er gratis er det mange penge at bruge.

Forslag til priser:

20 kr. for medlemmer 0 kr. for børnemedlemmer 30 kr. for ikke medlemmer

Back To Top