Skip to content

Referat: Generalforsamling den 11/7 2015

valg af dirigent: Thomas Milverts

 1. Valg af referent: Laila Larsen
  Valg af stemmetællere: Tina Thinggaard og Pia Rosengren

 

 1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  For det første vil jeg gerne understrege, at generalforsamlingen er blevet lagt i juli for at give tid til eventuelt nye udvalgsformænd. Nu er det prøvet, og så må det overvejes om det skal placeres anderledes næste år.

 

Det forgangne år har været begivenhedsrigt for både Aalborg Pirates og Pirates support – desværre har det ikke været spillet på isen, som har været i fokus. Økonomien i Aalborg Pirates har mildt sagt ikke været god, hvilket har bevirket at kampen for overlevelse har overskygget kampen på isen. Denne situation har fanklubben været nødt til at forholde sig til, hvilket direkte har resulteret i aktiekøb, som har været muligt efter et godt stykke arbejde fra frivillige, som har stået i barer, pølseboder, til fyrværkerisalg etc. Om det er en fanklubs opgave at støtte økonomisk, hvor det er muligt, er der mange meninger om, og det er ikke sikkert, det er noget, vi vil gøre igen. Derudover smed fanklubben penge direkte efter en decideret spiller, hvilket der også er mange og delte meninger om. Det er heller ikke sikkert, det vil blive forsøgt igen – i hvert fald ikke i den samme form.

Fremadrettet er det meningen, at fanklubben skal nyde godt af den nye ledelse og de nye vinde i Aalborg Pirates. Klubben har forhåbentlig endelig indset, at den ikke er ufejlbarlig, og at den ikke kan det hele selv. Derfor er vi som fanklub blevet involveret dér, hvor vi har vores kompetencer, så vi ikke på længere sigt modarbejder hinanden. Det handler især om klubbens ansigt udadtil, samt om klubbens kommunikation med fans og presse, men det er planen, at fanklubben skal yderligere involveres. Derfor er det en spændende tid, vi går i møde.

Internt i fanklubben har vi erkendt, at der er behov for nytænkning inden for udvalgene, som er blevet omorganiseret og rettet til, så hele ansvaret ikke lægges på én person, og så flere bliver involveret. Især ser jeg frem til kampafvikleren – en person, som skal administrere de frivillige, som har lyst til at hjælpe i fanboden og til kampene, men som ikke selv har det direkte ansvar for, at tingene bliver gjort – det er op til de enkelte frivillige.

Jeg vil til sidst opfordre til, at vi ikke internt modarbejder hinanden. Alle er frivillige hér, og derfor bør folk spørge sig selv, om de ikke bør tage arbejdshandskerne på, i stedet for at henvende sig med murren.

 1. Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab og status for Pirates Support
  Alt i alt er kontingent gået lidt ned. Det skyldes blandt andet den truende konkurs. Derudover er tallet ikke helt lige, det skyldes at vi har børnemedlemmer og vi har kørt med Paypal der er givet nogle ulige beløb.
  Vi er gået fra et regnskabsprogram til et andet, derfor er nogle poster i år lagt sammen under en kategori.
  Årets resultat er 36.805kr, men da aktiekøb er under aktiver, men stadig er penge brugt, er det endelige resultat et overskud på 1.805kr.

Kommentarer til regnskabet:

Under øvrige udgifter, hvorfor er dansk ishockey award en udgift?
Svar: Der har været både salg og køb af billetter. Derfor er der penge ind og ud.

Kommentar angående aftalen næste sæson med Pirates omkring kontigent:
Tjek dem der køber sæsonkort og derigennem medlemskab efter 1. september, så vi også får kontingent for dem.
Der er en aftale med Pirates omkring betaling af kontingent for medlemmer gennem sæsonkort. Thomas Bjuring har underskrevet den.

Der er penge i banken så den nye bestyrelse og udvalg har noget at arbejde med.

Regnskabet bliver godkendt.

 1. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år
 • Der skal busser afsted. Det er en priotet
 • Fester
 • Tifo
 1. Behandling af indkomne forslag
 • Vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Vedtægtsændringer er lavet for at gøre dem mere overskuelig og gøre arbejdet nemmere for dem der står med medlemslisten. De nye vedtægter vil give et bedre overblik.

Vi gennemgår de ændrede § enkeltvis.

Alle ændringer bliver vedtaget.

 1. Valg af bestyrelse
 • Formand – Simon Kringelum ønsker at trække sig. Betyrelsen indstiller Thomas Nielsen.

Christian Jensen indstiller Sami Rosengren.

Der var 44 tilstede og 43 stemmeberettigede

Thomas Nielsen: 18
Sami Rosengren: 24
Blank: 1

 • Næstformand – Charlotte Pedersen og Laila Larsen stiller op

43 stemmeberettigede

Charlotte: 10

Laila: 33
Blank: 0

Simon Kringelum var nødsaget til at gå, derfor er der nu 42 stemmeberettigede

 • Medlem 1 – Lone Pedersen indstiller Charlotte Pedersen. Lasse Kastbjerg ønsker at opstille.

Charlotte: 13

Lasse: 28

Blank: 1

 • Medlem 2 – Peter Mosgaard genopstiller. Trine Mochau indstiller Thomas Nielsen.

Peter: 20

Thomas: 20

Blank: 2

Da det stod lige blev der omvalg

Peter: 20

Thomas: 22

Blank: 0

 • Suppleant 1 – Kristian Mochau og Peter Mosgaard opstiller.

Kristian: 23

Peter: 18

Blank: 1

 • Suppleant 2 – Tina Thinggaard og Steffen Ø. Andersen opstiller op.

Tina: 22

Steffen: 18

Blank: 2

Den nye bestyrelse:

Formand: Sami Rosengren

Næstformand: Laila Larsen

Kasserer: Kristine Sandemand

Medlem 1: Lasse Kastbjerg

Medlem 2: Thomas Nielsen

Suppleant 1: Kristian Mochau

Suppleant 2: Tina Thinggaard

 1. Valg af udvalgsformænd
 • IT-udvalg – Kristian Mochau genopstiller og bliver valgt
 • Busudvalg – Peter Mosgaard trækker sig og opstiller Simon Pedersen. Simon Bliver valgt.
 • Aktivitetsudvalg – Jeanette Andersen og Steffen Ø. Andersen opstiller.

Jeanette: 3

Steffen: 36

Blank: 3

 • Kampafvikler – nyt udvalg. Mikkel Havbro opstiller og bliver valgt.
 1. Valg af revisor – Thomas Milverts bliver indstillet og siger ja. Han bliver valgt.
 2. EVT:

Michael Andersen nævner at tidspunktet for GF ikke var optimalt. Mange er taget på ferie og en lørdag eftermiddag ødelægger hele lørdagen.

Freddie Egediussen:
Vi har snakket om at det i fremtiden bliver den første torsdag i august. I år var en prøve for at se hvordan det gik.

Trine Mochau: Vi har selv bedt om at det skulle være tidligere.

Charlotte Pedersen: Hvis det er den første torsdag i august kan vi også ramme i ferie.

Freddie Egediussen: Hvis det er fast hvert år, hvornår GF er, så er det nemmere at planlægge sig ud af.

Pia Rosengren: Vi har frabedt os at det var i ferie og lørdag.

Jørgen Nørgaard: Godt at GF ligger tidligt, da det giver bestyrelse og udvalg mulighed for at planlægge i god tid.

Dorthe Kastbjerg: Det er vel lige meget om man rammer starten eller slutningen af ferien.

Jørgen Nørgaard: Man kan måske flytte regnskabsåret.

Thomas Milverts: Hvis regnskabsåret flyttes skal der findes en anden revisor, da jeg ikke har tid før.

Kristine Sandemand: Det er dejligt at regnskabet følger sæsonen, så man har hele sæsonen afsluttet når regnskabet afsluttes.

Sami Rosengren: Kan følge begge dele. Men regnskab er ”bare” regnskab. Hvis det flyttes lidt kan afslutningsfest bare komme i regnskabet året efter.

Kristine: Hvis vi når langt i slutspillet kan vi risikere at komme for tæt på regnskabsafslutning, hvis regnskabsåret flyttes.

Thomas Milverts: Det bedste er at det følger sæsonen.

Næstformand Thomas Nielsen runder GF af.

Back To Top