Skip to content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamling 2021

Aalborg Pirates Support indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 28. Juni 2021 kl 19:00.
Der arbejdes på at afholde generalforsamling, enten i Gigantium eller Skalborg Kro. Endelig sted for afholdelse af generalforsamling, vil fremgå når vi sender endelig dagsorden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent samt stemmetællere. (2 personer)
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Pirates Support.
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  1. Formand: Signe P. Rasmussen – ikke på valg.
  2. Næstformand: Martin Nielsen – på valg, ønsker genvalg.
  3. Kasserer: Kristian B. Mochau – ikke på valg.
  4. Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Heintzelmann – ikke på valg.
  5. Bestyrelsesmedlem 2: Rikke Kristensen – på valg, ønsker genvalg.
  6. Suppleant 1: Thomas Nielsen – ikke på valg.
  7. Suppleant 2: Nicolai Rasmussen – på valg, ønsker genvalg.
 8. Valg af udvalgsformænd:
  1. IT udvalg – Kristian.
  2. Stemnings udvalg – Jesper Heintzelmann.
  3. Kampafvikler – Mads Poul Jensen.
 9. Valg af revisor – Martin Lund Nielsen – ønsker genvalg.
 10. Eventuelt.

Regnskab er fremsendt som vedhæftet fil til medlemmerne via mail.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Signe P. Rasmussen i hænde,
senest søndag den 20/6 – 2021 på mail: formand@piratesfan.dk

Back To Top