Skip to content

Endelig dagsorden til generalforsamling

Aalborg Pirates Support indkalder til ordinær generalforsamling.
Mandag den 28. Juni 2021 kl 19:00.

Klublokale i Gigantium, mellem de to isarenaer på øverste etage.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent samt stemmetællere. (2 personer)

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Pirates Support.

5. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag
– Ingen indkomne forslag modtaget.

7. Valg af bestyrelse
1. Formand: Signe P. Rasmussen – ikke på valg.
2. Næstformand: Martin Nielsen – på valg, ønsker genvalg.
3. Kasserer: Kristian B. Mochau – ikke på valg.
4. Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Heintzelmann – ikke på valg.
5. Bestyrelsesmedlem 2: Rikke Kristensen – på valg, ønsker genvalg.
6. Suppleant 1: Thomas Nielsen – ikke på valg.
7. Suppleant 2: Nicolai Rasmussen – på valg, ønsker genvalg.

8. Valg af udvalgsformænd:
1. IT udvalg – Kristian.
2. Stemnings udvalg – Jesper Heintzelmann.
3. Kampafvikler – Mads Poul Jensen.

9. Valg af revisor – Martin Lund Nielsen – ønsker genvalg.

10. Eventuelt
– Direktør Lars Laursen fra Aalborg Pirates, fortæller om klubben.

Årsregnskab for sæson 2020/2021 er sendt til medlemmerne via mail.

Adressen er:
Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst.

Back To Top