Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. april 2015

Deltagere:

Simon, Thomas, Freddie, Lasse, Laila, Simon (for It), Andreas og Kristine

Afbud: Peter, Bettina og Kristian

Sted:

Nørresundby

Valg af ordstyrer: Simon

Valg af referent: Kristine

 Dagsorden:

Sæsonen der gik

Dato for GF

Samarbejde med Pirates

Nyt fra bestyrelsen:

Der bliver sagt goddag til den nye næstformand.

Nyt fra udvalgene:
Boden:

Det firma vi har købt trøjer ved i år er gået konkurs. Vi har fået logoer udleveret så dem har vi til den næste sæson.

Vi snakker om at se på hvad en maskine der kan påtrykke logo på trøjer koster.

Hvis vi skal lave merchandise for Pirates skal alt laves på skrift. Vi tager en snak med Thomas Bjuring omkring det, og foreslår et møde.

IT-udvalget:

Simon er kommet for Kristian. Efter 14. maj bliver hjemmesiden flyttet til et nyt webhotel, så der vil den ikke være tilgængelig lidt tid.

I sommerferie pausen vil vi arbejde på et nyt mail system.

Der skal arbejdes mere på en design guide, den der er skal opdateres.

Vi håber på at komme til at stå for Pirates hjemmeside i den nye sæson, der er lavet en demo.

Forslag:

Der er ønske om at ligge kampreferater ind på vores hjemmeside.

Noget mere arkiv på hjemmesiden (flaskepost)

Der arbejdes på et kampprogram som er mere prof. (Freddie og Kristian står for det)

Busudvalget:

Ikke fremmødt

Aktivitetsudvalg:

Vi har en fest på vej, den er planlagt.

Frivilligudvalg:

Ikke fremmødt

Flaskepost:

Det er gået godt, det første blad blev delt af hockey magasinet og læst af rigtig mange. Derefter har det været lidt nedadgående, men der er en plan for næste sæson (Teaser). I gennemsnit bliver det læst af 100-300 medlemmer, der er faste følgere.

Der er kommet bedre samarbejde med ungdommen.

Dato for GF

Dato bliver den 11 juli, der skal indkaldes til kl. 14 hvor man har mulighed for at købe mad, GF begynder kl. 15.

Samarbejde med Pirates

Thomas Bjuring tog fat i Kristine i lufthavnen – Idé var at når man køber et sæsonkort bliver man automatisk medlem af Pirates Support, Supporten vil så få betaling af moderklubben for medlemmerne. Detaljer aftales på et møde mellem supportens formand og kasserer samt Thomas Bjuring. Der bliver snakket om at der skal være faste regler samt underskrift for at udgå at der ikke sker fejl igen.

Evt:

Intet

Back To Top