Skip to content

Bestyrelsesmøde den 1. dec 2014

Deltagere: Simon, Peter, Kristian og Kristine
Afbud: Katcha, Freddie, Lasse, Thomas, Andreas og Betina.
Sted: Prinsessegade
Start: kl.: 19

Valg af ordstyrer: Simon
Valg af referent: Kristine

Dagsorden:

#14:
Fyrværkeri:
Kassere får ordet:

#14:
Der er kigget på den forkerte indsamling så nu skal vi betale skat for gaverne når det er noget der koster noget. Så nu skal der mere planlægning til. Derfor laver vi en ny plan.

Den nye plan er lavet og vil komme på vores interne side.

Fyrværkeri:
Der kommer et stort telt, de eneste vi skal er at stille med personer til at sælge. Der skal arbejdes med bemandingen, den inddeles i mindre bidder.
Vi finder ud af om der er mad til dem der er der i mere end 5 timer.
Vi skal finde ud af om der står en der er ansvarlig hele ugen. Sådan at vi bare er ”stik i rend drenge”

Kasserer: Der blev gennemgået bank oversigt. Fortalt om den nye måde at It og kasserer har lavet web ordrer.

Inputs til bestyrelsen:

——————————————————————————————————————-
Nyt fra udvalgene:

Boden:
Der kommer en trøje, snart. Samt der er noget mere på plads. Vi snakkede om at flytte. Fanboden skal være bedre til at rydde op efter sig selv.

IT-udvalget:
Intet.

Busudvalget:
Der er sat to ture til salg.

Aktivitetsudvalg:
Der bliver afholdt flagdag d. 2 dec. Der skal laves banner.

Frivilligudvalg:
Intet.

Nyt fra bestyrelsen:

Evt:
intet

Mødet sluttede ca. kl. 21:15

Referent: Kristine Sandemand

Back To Top