skip to Main Content
Officiel Fanklub for Aalborg Pirates

Bestyrelsesmøde den 15. januar 2015

Referat Bestyrelsesmøde den 15.01.15

Deltagere:

Simon, Laila, Freddie, Lasse og Kristine

Afbud:

Betina, Peter, Thomas, Katcha, og Andreas

Sted:

Hos Kristine

Valg af ordstyrer:

Simon

Valg af referent:

Kristine

 

Dagsorden:

#14:

Pengene er betalt. 30.000 kr. overført og der kom 20.000 kr. ind i salg ved fyrværkeri.
Vi evaluerer med de tiltag der har været lavet; #14 konkurrencer.

Vi har en gevinst tilovers. den snakker vi om hvordan vi skal bruge, evt. et medlemslotteri men vi snakker med sack-it først.

Der er ekstra halstørklæder tilbage og dem finder vi en løsning på at bruge, de er nu fast nedsat til 100 kr.

——————————————————————————————————————

Nyt fra bestyrelsen:

Der bliver sagt velkommen til Laila. Vi har i bestyrelsen udfra §11 valgt at nedsætte et nyt udvalg ”Fanblads udvalg” med Laila Lund Larsen som formand. Det har tidligere lagt under aktivitetsudvalget, men efter at Laila er kommet hjem fra Canada har vi i bestyrelsen valgt at dette skal have sin eget udvalg. Det er Laila der har udgivet bladet fra Canada, derfor er hun valgt som udvalgsformand, denne post vil selvfølgelig komme på valg til næste GF lige som de andre udvalg.

 

Nyt fra udvalgene:

 

Fanbladsudvalg:

Der bliver arbejdet med det næste blad (nr. 4) Der arbejdes på at det skal være mere interaktivt. Der arbejdes mere på at lave flere teasere på bladet, sådan at man linker mere til bladet i den pågældende måned.

 

IT-udvalget:

Kristian fortæller om hvordan vi har siddet med medlemskaber og hvordan vi kan gøre dette bedre. Man kan få et modul til hjemmesiden, det koster ca. 1.200 kr. Det vil spare tid og gør det meget lettere.

Der stemmes mellem 4 bestyrelses medlemmer.

Ja : 4

Nej : 0

Det bliver købt.

 

Der er indkaldt til it møde, og Kristian fortæller lidt om hvad vi skal snakke om på dette møde.

Aktivitetsudvalg:

Der bliver afholdt et møde hvor vi snakker slutspil. Der bliver opfordret til at flere skal blive og hjælpe med at rydde op efter kampen. Der er fundet dato for afslutningsfesten, den kommer i flaskepost nr. 4 ”Save the date”

 

Frivilligudvalg:

intet

Boden:

Vi arbejder på at finde nye ting til fanboden. Der arbejdes lige nu på at lave en puck. Vi arbejder på at få lavet nogle billige t-shirts i god kvalitet da vi har 20 tryk tilovers. Vi mangler også nogen til at hjælpe med at stå i boden.

 

Bus:

Vi har fået mere styr på økonomien, som har været vores mål. Resten af

busturene i grundspillet er sat til salg. Der arbejdes på en tur til A-VM.

 

Back To Top