Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 5/1-2020

  • Udvalg: Bestyrelsen med suppleanter og udvalgsformænd.
  • Tid: Søndag d. 5/1 kl. 15
  • Sted: Gigantium klublokale 3. Hvis det er ledigt.
  • Deltagere: Rikke, Kristian, Tina, Mads, Martin og Signe
  • Fraværende: Steffen.
  • Ordstyrer: Rikke
  • Mødeleder: Signe. Referent: Signe.
  • Næste møde:

Dagsorden:

Punkt 1: Stemningsmøde med Jesper, frem mod Final 4:

Der skal laves noget, som kan genbruges og ikke genbruges.
Vi skal være sikker på, at vores hjælp som skal bruges kan komme ind under den første kamp.
1. Periode: 3 farver med flag sort, hvid og røde flag. Hvor tribunen er delt op.
2. Periode: Banner formet som en spillertrøje.
3. Periode: Høre fyrværkeren, om hvad han kan tilbyde ellers laver vi et banner.Vi har snakket med fyrværkeren, og han vil gerne hjælpe os, idet han har mange ting, som kan bruges på tribunen.
Fiber stænger med flag, med vores logo på, arbejdes der videre på.
Køb konfettirør, både i Guld og Rød.
Hvordan skal vi forholdes os, efter Herlev har stået på vores tribune.
Hvis vi skal kaste fisk, skal vi sørge for at vi må det.
Der er bestilt bord til os på Heidi´s, både om fredagen og lørdagen.
Til kampen d. 21/1 i Frederikshavn: Brug 2 forskellige banner med seneste resultater.
Møde med Rekom, med henblik på fanfest: Dato? Lotteri?


Punkt 2: Evaluering af busturen til Frederikshavn:

På Sprutten, gik godt og der var 11 personer med.
Da bussen gik mod Gigantium for at samle resten op, gik det også fint med at få tjekket folk af inde i bussen inden afgang.
Det var en rigtig god tur med mange glade fans.
Det var nemt at fylde bussen, idet at vognen var pakket 3 dage inden og samarbejdet omkring bussen var rigtig godt.
Ved køb af et klippekort skal det oplyses, at der er 10 klip på. (Webshop).


Punkt 3: Spillermøde:

Tina undersøger hos Ronni 2-3 spillere.

Punkt 4: Mail fra fan:

Det kan ikke lade sig gøre, men der kan komme to trommer ned på F tribunen.
Sele til tromme, vil blive undersøgt igen.
Der ved at blive undersøgt med ben, så vi kan få glæde af, at vi har to trommer.

Punkt 5: Næste møde:

Aftales på Facebook.

Punkt 6:
Evt.

Back To Top