Skip to content

Referat af ekstraordinær generalforsamling – 16. januar 2018

 1. Signe blev valgt som ordstyrer.
 2. Mike blev valgt som referant.
 3. Signe og Henriette blev valgt som stemmetællere.
 4. Signe byder de fremmødte velkommen. 15 personer var fremmødt, heraf 14 stemmeberettigede.
 5. Bjuring fortæller om den symlighed, som Pirates Support allerede har i Gigantium, samt det store samarbejde, der allerede er mellem Aalborg Pirates og Pirates Support. Selvom det er Pirates, der laver det meste af arbejdet med TIFOer i hallen, så er det Support, der får en del af anerkendelsen for dem, hvilket Bjuring har det fint med.
 6. Indløbsportalen er en stor pirat med anker og Kaptajn Ding Dong.

  AV-Center er den anden partner på portalen, mens Aalborg Lufthavn også har en lille del af det. AV-Center kommer med bl.a. lysspots, hvor der kan være forskellige sponsorer, men også Pirates Support, så de også får reklame ud af det.

  Der kom en par spørgsmål til Pirates Support. Blandt omkring økonomien i supportklubbem, hvor formand, Thomas Nielsen, fortalte, at der var omkring 80.000 til sammen på diverse konti i foreningen. Han mener, at det var forsvarligt at sponserer 20.000-25.000 kroner på portalen. Kassereren ville have været til stede, men hun var højgravid.

  Bjuring fortæller, at det er Pirates, der står for merchandise i Gigantium, men Pirates Support får en procentdel af omsætningen for at stille nogle folk til rådighed i boden.

  Et spørgsmål omkring tidshorisonten, hvor Bjuring fortæller, at det vil tage omkring 2-4 uger, da han allerede er igang med at undersøge markedet.

  Både Thomas Bjuring og Thomas Nielsen fortæller begge, at det er noget, som de har snakket en del om i løbet af sæsonen, da den gamle indløbsportal var gået i stykker. AV Center har mulighed for at lave en masse ekstra med alverdens spots og lignende ting på isen.

 7. Alle fremmødte stemte for at lave sponsorat, og der blev snakket om, det skulle være 20.000 eller 25.000 kroner, hvor Bjuring fortalte, at hvis det endte med 20.000, så var det ikke det, der ville gøre, at det ikke blev til noget. Han fortalte ligeledes, hvilket muligheder, der var for at lave noget reklame for Pirates Support og andre sponsorer.

  Der blev stemt om 25.000 kroner, og alle fremmødte stemte for beløbet.

  Bjuring takkede for støtten til de fremmødte.

 8. Thomas Nielsen lukkede mødet og takkede for god ro og orden.
Back To Top