Skip to content

Referat fra generalforsamling 2018

Tilstede fra bestyrelsen & udvalg:

Thomas, Steffen, Martin, Kristian, Tina, Signe & Mads Poul

Fraværende fra bestyrelsen:

Pernille, Laila

Sted:

Klublokale i Gigantium

Deltagere:

Der dukkede 13 medlemmer op fra Pirates Support

Tid:

26/08 2018 Kl 14:00

Stemmetæller:

Tony & Kenneth

Referent:

Signe

Velkommen:

Pirates Support byder de fremmødte velkommen og håber alle vil bidrage til et godt møde.

Formanden fra Pirates Support fremlægger dagsorden, og mødet kan gå i gang.

Dirigent:

Lasse Kastbjerg bliver valgt som dirigent, og får ordet for resten af mødet.

Beretningen:

Formanden, Thomas Nielsen fra Pirates Support, fortæller om de forskellige aktiviteter som Supporten har fået sat i værk igennem sæsonen, og der vil blive vedlagt et bilag til endelig referat, som medlemmerne kan gennemlæse.

Brugen af penge:

Da kassereren ikke er tilstede til dette møde, så vil budget blive fremlagt af

Formanden, som vil forsøge at fremlægge sæsonens midler.

Der er blevet skabt et lille overskud på 8885,5 kr. Dette overskud vil i den kommende sæson blive brugt på at sendt flere busser afsted igennem sæsonen, da flere medlemmer ønsker, at der bliver satset lidt mere på dette område.

Der er blevet spurgt på, hvad Pirates Support tjener på at sende busser afsted til forskellige kampe.

Buspriser Over/Underskud:

Dette vil formanden forsøge at redegøre ved at vise et skema over, hvad priser der har været på busserne i denne sæson.

Der fremgik det blandt andet, at Pirates Support aldrig har haft i sinde at tjene på busserne, da man kan se, at hvis bussen bliver fyldt med medlemmer til en god pris, så ville bussen give et underskud allerede der.

Dette skyldes, at man altid forsøger at indhente underskuddet på salget af drikkevarer i bussen, men kræver så også at busserne kommer afsted.
Dette kom bag på flere af de deltagende til mødet, at Pirates Support rent faktisk smed penge i busserne.

Indkommende forslag:

Der er ikke kommet nogen indkommende forslag fra medlemmerne, så Pirates Support fremlagde deres ønsker om, hvad den kommende bestyrelse kunne bruge tiden og pengene til i den kommende sæson.

Der var følgende forslag:

Flere og billige busture til medlemmer. Måske man endda skulle overveje at lave busture kun for medlemmerne, for ligesom at vise man får noget ud af sit medlemskab hos Pirates Support.

Dette var noget alle de tilstedeværende synes var en god ide.

Den nuværende bestyrelse mener, at man skal kigge efter at få købt en bluetooth højtaler. Denne skulle kunne bruges til forskellige arrangementer: busture (så er man ikke afhængig af om bussen har noget lydudstyr til rådighed, fester hvor Loumar.dk måske ikke kan levere og hvad man nu ellers ville kunne bruge sådan en højtaler til.

Dette var et forslag alle også synes var en rigtig god ide.

Bestyrelsen mener også der skal indkøbes en ny tromme, som kan spille meget bedre og fylde hallen noget mere. Dette ville måske kunne løfte stemningen i hallen en hel del.

Endnu et punkt som de tilstedeværende mente var en god ide.

Pirates Support søger generelt flere hænder til forskellige opgaver i forbindelse med kampe, busture, arrangementer osv.

Dette håber den nuværende bestyrelse, at man vil prøve at få afhjulpet i den kommende sæson.

Valg af bestyrelse:

Thomas, nuværende formand, bliver genvalgt uden stemmevalg, da ingen ønskede at stille op til denne post.

Pernille, nuværende kasserer, ønskede ikke at genopstille. Signe Rasmussen ønskede at stille op til denne post, og hun blev valgt ind. Ingen andre stillede op til denne post.

Kristian, nuværende bestyrelsesmedlem 1, fremlagde ønske om genvalg, men hvis andre ville have posten, ville han afgive den plads til den/dem.

Her blev Jacob Pedersen valgt ind. Han var ikke tilstede, men havde sendt en mail til Formanden om ønske til denne post, og hans mail blev læst op for de fremmødte.

Tina, suppleant 1, ønskede at genopstille. Hun blev genvalgt uden nogen stillede op mod hende.

Valg af udvalgsformænd:

IT-udvalg: Kristian, ønskede at stille op igen og blev valgt.

Aktivitetsudvalg: Blev genoprettet, da man håber nye aktiviteter kan bibringe nye medlemmer til supporten. Her ønskede Lasse Kastbjerg at stille op, og han blev valgt ind.

Kampafvikler: Mads Poul ønskede genvalg, og han blev valgt ind igen. Han forklarede dog, at trommens placering samt brugen af den, måtte folk kontakte bestyrelsen omkring, og det samme gjaldt placeringen af flag. Kampafvikler ser kun til, at der er bemanding til disse poster.

Fanbodsansvarlig: Signe ønskede genvalgt, hvis hun fik noget mere hjælp i boden. Formanden har fået pr mail et ønske fra Herika Pedersen om denne post. Signe samt de tilstedeværende kom frem til følgende løsning: Signe håndterer de administrative opgaver til denne post, og Herika kommer til at stå mere i boden og hjælpe til derfra. Dog vil hun også hjælpe Signe så meget som muligt ellers.

Busansvarlig: Denne post blev genoprettet igen, og der blev Martin Nielsen valgt til denne post. Tony vil gerne hjælpe til i bussen, hvis der var ønske om dette.

Revisor:

Valg af Revisor:

Formanden har fået mail fra Martin L Nielsen om, at han ønsker at varetage denne opgave endnu en sæson. Der var ingen andre som stillede op, og Martin fik posten igen.
Martin stillede dog enkelte krav til at blive, så som mere indblik i økonomien igennem sæsonen i stedet for at skulle tjekke det hele igennem ved sæsonafslutning. Dette kunne Signe sagtens godkende, og de fremmødte ligeså.

Afslutningen:

Mødet sluttede af med lidt praktisk information omkring de kommende hjemmekampe for Aalborg Pirates.

Derefter skulle den gamle bestyrelse, samt den nye, forblive i lokalet for at kunne udveksle forskellige informationer, og der kunne blive taget billeder til hjemmesiden.

Mødet sluttede kl 15:20

Back To Top