Skip to content

Ordinær generalforsamling 25/8-2019

Kære medlem.
Så er der igen gået et år og det er tid til ordinær generalforsamling i Pirates Support. Generalforsamlingen vil blive afholdt søndag d. 25. August 2019 kl. 14 i klublokalet i Gigantium som findes på første sal.

Har du et forslag som ønskes behandlet, skal det være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså d. 17. August. Forslag skal sendes til pr. mail til: formand@piratesfan.dk.

Ønsker du at stille op til en bestyrelses- eller udvalgspost kan dette ske på dagen eller ligeledes pr mail: formand@piratesfan.dk. Sker det senest 8 dage før generalforsamlingen, kan det komme med på den endelige dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent (1person)
3. Valg af stemmetællere (2 personer)
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab og status for Pirates Support til godkendelse
6. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
a. Formand: Thomas Nielsen – På valg – Ønsker at trække sig
b. Næstformand: Steffen Andersen – På valg
c. Kasserer: Signe Rasmussen – Ikke på valg
d. Medlem 1: Jacob Pedersen – På valg – Ønsker at trække sig
e. Medlem 2: Martin Nielsen – På valg
f. Suppleant 1: Tina Thinggaard – Ikke på valg
g. Suppleant 2: Laila Larsen – På valg
9. Valg af udvalgsformænd
a. It: Kristian – På valg
b. Bus: Martin Nielsen – På valg
c. Aktivitet: Ikke besat – På valg
d. Kamp afvikler: Mads Poul Jensen – På valg
10. Valg af revisor. – Martin Lund Nielsen – På valg
11. Eventuelt

Husk dit medlemskort da det skal fremvises ved indgangen.
Vi ser frem til at se dig til generalforsamlingen!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pirates Support

Back To Top