Skip to content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Aalborg Pirates Support indkalder til ordinær generalforsamling onsdag
den 29. Juni 2022 kl. 19:00. Klublokale 3 i Gigantium.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 1 referent, samt 2 stemmetællere.
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Aalborg Pirates Support.
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens
  midler det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse
  7.1. Formand: Signe P. Rasmussen – På valg, ønsker ikke genvalg.
  7.2. Kasserer: Kristian Mochau – På valg, ønsker ikke genvalg.
  7.3. Bestyrelsesmedlem 1: Thomas Nielsen
  7.4. Suppleant 1: Jesper Larsen – ønsker genvalg.
 8. Valg af udvalgsformænd:
  8.1. IT udvalg: Kristian Mochau.
  8.2. Kampafvikler: Mads Poul Jensen.
 9. Valg af revisor: Martin Lund Nielsen.
 10. Eventuelt.

Regnskab fremsendes pr. mail til medlemmer ved endelig dagsorden til generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Signe P. Rasmussen i hænde,
senest den 20/6 – 2022 kl. 23:59. på mail: formand@piratesfan.dk

Back To Top