Skip to content

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2022-2023

Torsdag den 6. juli 2023 klokken 19:00 indkalder Aalborg Pirates Support til ordinær generalforsamling.

i klublokalet ved Gigantium Isarena.

Dagsorden over mødet er følgende:

 1. Valg af dirigent (1 person)
 2. Valg af referent (1 person)
 3. Valg af stemmetællere (2 personer)
 4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for den forgangne sæson
 5. Kasserer fremlægger brugen og redegørelse af foreningens midler
 6. Behandling af indkommende forslag
  1. Den nuværende bestyrelse stiller til forslag at oprette et nyt udvalg: Tifo/Stemnings-udvalgsgruppe, men der skal bruges en del hænder/frivillige til denne, så der ønsker man medlemmernes tilkendegivelse om det har interesse
 7. Valg af bestyrelse:
  1. Formand: Thomas Nielsen – Ikke på valg
  2. Næstformand: Martin Nielsen – På valg, overvejer genvalg
  3. Kasserer: Signe p. Rasmussen – På valg, ønsker ikke genvalg
  4. Bestyrelsesmedlem 1: Dorte Pedersen- Ikke på valg
  5. Bestyrelsesmedlem 2: Emil Mortensen – På valg, ønsker genvalg
  6. Suppleant 1: Ryan Pedersen – På valg, ønsker genvalg, men måske også til en anden post
  7. Suppleant 2: Lisette Nikolajsen – På valg, ønsker genvalg
 8. Valg af udvalgsgrupper:
  1. IT: Kristian Mochau – På valg, ønsker ikke genvalg men vil gerne lære den næste op
  2. Kampafvikler: Mads Poul Jensen – På valg, ønsker genvalg, men ønsker flere hænder til at hjælpe med opgaverne
 9. Valg af revisor: Martin L. Nielsen – På valg, ønsker ikke genvalg

Mvh

Bestyrelsen ved Aalborg Pirates Support

Back To Top