Skip to content

Referat fra bestyrelsesmøde 10/7-21

– Stå i foyeren. Stand i foyeren, med bannere på væggen og Signe stiller en ipad til rådighed, hvor man kan lave indmeldelser til supporten og tilmelde sig arrangementer.

Hvem kan bemande standen i foyeren? Thomas, Martin, Signe, Rikke og Jesper. Kristian og Nicolai skal finde ud af sammen, hvordan de kan hjælpe til mest praktisk.

– Hvem har hvilke ansvarsområder?

– Banner/tifo dage.
Jesper fortsætter som stemningsformand og står for bannerdage.

– Kristian fortsætter med hjemmeside, facebook, medlemsdatabase og kasserer arbejde.
Thomas vil gerne hjælpe og skal se, hvad der sker inde bag hjemmesiden og andre ting.

– Busture.
Gøre det attraktivt for medlemmer at deltage.
Konkurrencer under busture.
Evt. sponsor på busture.
Thomas S. må gerne reklamere for supporten og øvrige arrangementer.
Samtidig video i foyeren med reklame for os selv.
Speakerkort som er klar og kan speakes til hver kamp.
Martin og Thomas.

Øvrige Arrangementer:

– Øvrige arrangementer.
Signe, Rikke og Nicolai.

– Kend din hjemmebane.
Rundtur i gigantium, omklædning og kontoret.
Rikke, Nicolai og Signe.

– Sjov på is. I samarbejde med Aalborg Pirates og Cool East.
Dette skal planlægges af alle og skal planlægges på næste bestyrelsesmøde.
Der skal findes spillere, som er attraktive.

– Fester.
Der skal fortsat holdes fester på Heidis, eller finde alternativ.

– Spillermøder.
Afhænger af, om vi må låne spillere. Ca. 2 spillermøder på en sæson.
Øvrige møder med Materialemænd, vagter Hans Henrik, Brian og Helle.

– Fastelavn.
Det skal planlægges igen 27/2.

– Nytårs kampen.
29 i Frederikshavn. Fyrværkeri og sende spillerne afsted. Med efterfølgende før fest i foyeren.

30 i Aalborg. Der skal laves bannere.

– Fan-zone.
Fælles spisning. Med oplæg fra dommer, spillere, materialemænd eller Bøjgaard.
Billig øl.

– Flere hænder til frivilligt arbejde i supporten.
Vi skal bruge medlemmerne til at hjælpe med salg, stå i foyeren og andre praktiske ting under arrangementer.

Andet:
– Tromme.
Der skal findes et nyt stativ og skind. Kristian vil hører Martin L.
Fan vil gerne give penge til trommen 500 kr.
Loumar må gerne sætte logo, på skindet.

Møde med Pirates:

– Fælles merchandise.
– Lån af spillere.
– Stå i foyeren, banner.
– Fan-zone.
– Rabat for medlemmer på merchandise.

Hvem fra bestyrelsen deltager?
Formand, næstformand og kasserer.

Evt.

– Give tilbage meldinger på facebook.

Back To Top