Skip to content

Indkaldelse til generalforsamling

Så er der igen gået et år og det er tid til ordinær generalforsamling i Pirates Support. Generalforsamlingen vil blive afholdt d. 26. August 2018 kl. 14:00 i klublokalet i Gigantium som findes på første sal.

Har du et forslag som ønskes behandlet, skal det være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså d. 18. August. Forslag skal sendes til mail tn@piratesfan.dk.
Ønsker du at stille op til en bestyrelses- eller udvalgspost kan dette ske på dagen eller ligeledes på mail tn@piratesfan.dk. Sker det senest 8 dage før generalforsamlingen, kan det komme med på den endelige dagsorden.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent (1person) samt stemmetællere (2 personer)
 • Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab og status for Pirates Support til godkendelse:
  Regnskab bilag 1
  Regnskab bilag 2
  Regnskab bilag 3
 • Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  – Formand: Thomas Nielsen – På valg (Ønsker genvalg)
  – Næstformand: Steffen Andersen – Ikke på valg
  – Kasserer: Pernille Beck – På valg (Ønsker ikke genvalg)
  – Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Mochau – På valg (Ønsker genvalg)
  – Bestyrelsesmedlem 2: Martin Nielsen – Ikke på valg
  – Suppleant 1: Tina Thinggaard – På valg (Ønsker genvalg)
  – Suppleant 2: Laila Larsen – Ikke på valg
 • Valg af udvalgsformænd
  – It: Kristian – (Ønsker genvalg)
  – Bus: Ikke besat
  – Aktivitet: Ikke besat
  – Kamp afvikler: Mads Poul Jensen (Ønsker Genvalg)
  – Fan bod: Signe Pii Rasmussen (Ønsker genvalg)
  – Valg af revisor.

  Husk dit medlemskort da det skal fremvises ved indgangen.
  Vi ser frem til at se dig til generalforsamlingen!

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen i Pirates Support

Back To Top