Skip to content

Indkaldelse til generalforsamling den 26/6

Aalborg Pirates Support indkalder til generalforsamling fredag den 26. Juni kl. 17:00.
Klublokalet i Gigantium. Klublokalet er placeret mellem isarena og træningshal på øverste etage.
Adgang fra foyeren.

Hermed følger regnskab for sæson 2019/2020. (Klik på denne linie)

Har du emner til indkomne forslag til Aalborg Pirates Support, skal disse sendes til formand@piratesfan.dk inden torsdag den 18. juni 2020.

Dagsorden offentliggjort den 15. juni 2020:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referant og stemmeretællere
  (2.1) Valg af referent (1 person)
  (2.2) Valg af stemmetællere (2 personer)

 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

 4. Regnskab for sæson 2019/2020.

 5. Redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år.

 6. Behandling af indkommende forslag.

 7. Valg af bestyrelse.

  (7.1) Formand (genopstiller)

  (7.2) Kasserer (genopstiller)

  (7.3) B.medlem 1 (genopstiller)

  (7. 4) Suppleant 1 (genopstiller ikke)

 8. Valg af udvalgsformænd.

  (8.1) IT-udvalg

  (8.2) Stemningsudvalg

  (8. 3) Kampafvikler

 9. Valg af revisor (genopstiller)

 10. Eventuelt.

 11. Praktisk information.

Back To Top