Skip to content

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Kære medlem.

Så er der igen gået et år og det er tid til ordinær generalforsamling i Pirates Support. Generalforsamlingen vil blive afholdt d. 27. August 2017 kl. 14 i klublokalet i Gigantium som findes på første sal.

Har du et forslag som ønskes behandlet, skal det være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså d. 20. August. Forslag skal sendes til mail tn@piratesfan.dk.

Ønsker du at stille op til en bestyrelses- eller udvalgspost kan dette ske på dagen eller ligeledes på mail tn@piratesfan.dk. Sker det senest 8 dage før generalforsamlingen, kan det komme med på den endelige dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent (1person) samt stemmetællere (2 personer)

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab og status for Pirates Support til godkendelse

5. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse
Formand: Thomas Nielsen – Ikke på valg

Næstformand: Laila Lund Larsen – På valg – Ønsker ikke at genopstille

Kasserer: Pernille Back – Ikke på valg

Medlem 1: Kristian Mochau – Ikke på valg

Medlem 2: Steffen Andersen – På valg

Suppleant 1: Ikke besat – På valg
Suppleant 2: Ikke besat – På valg

8. Valg af udvalgsformænd

It: Kristian – Ønsker genvalg
Bus: Ikke besat – Er midlertidigt nedlagt – Der skal nogen ændring til

Aktivitet: Steffen Andersen – På valg
Kamp afvikler: Mads Poul Jensen – Ønsker Genvalg – Ønsker mere hjælp til forskellige ting

Fan bod: Signe Pii Rasmussen – Ønsker genvalg

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt

Husk dit medlemskort da det skal fremvises ved indgangen.
Vi ser frem til at se dig til generalforsamlingen!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pirates Support

Back To Top