Skip to content

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlem.

Så er der igen gået et år og det er tid til ordinær generalforsamling i Pirates Support. Generalforsamlingen vil blive afholdt d. 28. august 2016 kl. 13 i klublokalet i Gigantium som findes på første sal.

Har du et forslag som ønskes behandlet, skal det være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså d. 19. august. Forslag skal sendes til mail formand@piratesfan.dk

Ønsker du at stille op til en bestyrelses- eller udvalgspost kan dette ske på dagen eller ligeledes på mail formand@piratesfan.dk. Sker det senest 8 dage før generalforsamlingen, kan det komme med på den endelige dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent samt stemmetællere (2 personer)

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab og status for Pirates Support til godkendelse

5. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag
– Ingen indsendt fra medlemmer.
– Ændring af vedtægt, vedrørende stemmeafgivning.
– Fanbod, kommende sæson.

7. Valg af bestyrelse
Formand: Sami Rosengren – På valg – ønsker at genopstille
Næstformand: Laila Lund Larsen – Ikke på valg
Kasserer: Kristine Sandemand – På valg – Ønsker ikke at genopstille
Medlem 1: Kristian Mochau – På valg – Ønsker at genopstille
Medlem 2: Thomas Nielsen – Ikke på valg
Suppleant 1: Ikke besat – På valg
Suppleant 2: Tina Thingaard – Ikke på valg

8. Valg af udvalgsformænd
It: Kristian – Ønsker genvalg – Ønsker at genopstille
Bus: Simon André Pedersen – Ønsker ikke at genopstille
Aktivitet: Steffen Andersen – Ønsker ikke at genopstille
Kamp afvikler: Mikkel Havbro – Ønsker ikke at genopstille

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt

Husk dit medlemskort da det skal fremvises ved indgangen.
Vi ser frem til at se dig til generalforsamlingen!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pirates Support

Back To Top