skip to Main Content
Officiel Fanklub for Aalborg Pirates

Dagsorden til generalforsamling

Endelig dagsorden til generalforsamling

for Pirates Support

Som bekendt er der indkaldt til generalforsamling lørdag d. 11 juli 2015 kl. 15 i klublokalet i Gigantium, som findes på første sal.

Husk at vi i år har spisning fra klokken 14.

Vedhæftet findes:
Regnskabet for sæson 2014-15

Ønskes regnskab printet, skal du selv sørge for dette.
Der findes uddybning på udvalgte posteringer. Ønskes der yderligere uddybninger kan disse spørgsmål sendes til kasserer@piratesfan.dk, helst 2 dage før generalforsamlingen eller stilles på selve dagen.

Hent uddybning af regnskab som PDF

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent samt stemmetællere (2 personer)

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det gennemgåede regnskab og status for Pirates Support til godkendelse

5. Fremlæggelse af bestyrelsens redegørelse for brug af foreningens midler det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag
– Ingen indsendt fra medlemmer
– Forslag fra bestyrelsen omkring vedtægtsændringer, pakkeløsning.

HENT PDF: Forslag fra bestyrelsen omkring vedtægtsændringer, pakkeløsning.

Der blev til den ekstraordinære generalforsamling fremsat et forslag: Der bliver forslået et punkt til GF: vedtægtsændring under bestyrelse. Man skal have været medlem i X antal tid for at blive stemt ind i bestyrelse. Alle vedtægterne er blevet kigget igennem da de skal være mere sammenhængende og faktisk beskrive den procedure vi følger i foreningen. Der er ligeledes lavet ændring til at man skal være medlem af foreningen for at sidde i bestyrelsen. Se §11

7. Valg af bestyrelse

Formand: Simon Kringelum – Ønsker at trække sig
Bestyrelsen ønsker at indstille Thomas Nielsen (1 år)

Næstformand: varetaget af suppleant – På valg –
Charlotte Pedersen og Laila Lund Larsen ønsker at stille op

Kasserer: Kristine Sandemand – Ikke på valg

Medlem 1: Freddie Egediussen – Ønsker at trække sig

Medlem 2: Peter Mosgaard Larsen – På valg, ønsker genvalg

Suppleant 1: Thomas Nielsen – Ikke på valg
– men er blevet ledig da han har fungeret som Næstformand

Suppleant 2: Lasse Kastbjerg – På valg – ønsker genvalg

8. Valg af udvalgsformænd

It: Kristian – Ønsker genvalg

Bus: Peter – Ønsker ikke genvalg, Simon André Pedersen stiller op

Aktivitet: Kristine – Ønsker ikke genvalg

Kamp afvikler: Ny

Vedrørende omlægninger i udvalgene se jobbeskrivelser (se vedhæftet fil)

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk dit medlemskort, da det skal fremvises ved indgangen.
Vi ser frem til at se dig til generalforsamlingen!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Pirates Support

Back To Top